Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi đang làm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Tôi có một thắc mắc muốn được giải đáp như sau: Hiện tôi đã có chứng chỉ tiếng anh trình độ C do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp năm 2018. Tuy nhiên, trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức và viên chức được quy định trong các Thông tư về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện hành là căn cứ vào khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014) thì trình độ ngoại ngữ C của tôi có được chấp nhận không?Tôi có phải học lại một lớp bồi dưỡng khác để lấy chứng chỉ B1 không?.

 Tôi được biết thứ nhất, Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 15/01/2020) bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định tại Quyết định 30/2008 vẫn có giá trị sử dụng, đối với các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày 15/01/2020 thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc. Thứ hai, tại Công văn 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có đề cập về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Cụ thể, theo khuyến nghị của Hội đồng thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất như sau: Trình độ A theo Quyết định 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 và trình độ A1 theo Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc. Trình độ B theo Quyết định 177 và trình độ A2 theo Quyết định 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc. Trình độ C theo Quyết định 177 và trình độ B1 theo Quyết định 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc. Trình độ B2 theo Quyết định 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc. Trình độ C1 theo Quyết định 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc. Trình độ C2 theo Quyết định 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc. Theo như cá nhân tôi hiểu là các chứng chỉ Ngoại ngữ A, B, C cấp trước ngày15/01/2020 thì vẫn có giá trị và được quy đổi tương đương sang khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. Rất mong quý cơ quan giải đáp tận tình giúp tôi. Xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Đào Bá Hùng / Địa chỉ: phường Hồng Hà - TP Yên Bái / Ngày hỏi: 08/05/2020

Câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả  lời như sau:

Giáo viên có nguyện vọng dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, trong đó phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ.

Chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C do các cơ sở được phép bồi dưỡng, cấp chứng chỉ i với các khóa đào tạo tổ chức trước ngày 15/01/2020) được thực hiện quy đổi theo Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để dự thăng hạng chức danh ngh nghiệp.

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được quy định cụ thể trong Đ án thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên, được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt. Căn c theo Đ án, Hội đồng thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 của tỉnh Yên Bái sẽ có hướng dẫn cụ th việc quy đổi đối với chứng chỉ ngoại ngữ trước khi thu nhận hồ sơ.

Trên đây là nội dung trả lời công dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Cổng Thông tin điện tử đăng tải trả lời công dân.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 20/06/2020