Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Hiện tại tôi đang muốn thành lập kinh doanh sát hạch lái xe hạng A1, A2, A3, A4 và tôi đang có công ty TNHH Một thành viên vi tính Quang Minh Phát. Vậy tôi xin hỏi: Tôi muốn thành lập kinh doanh sát hạch lái xe hạng A1, A2, A3, A4 tôi phải làm những thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Hồ Thị Kiều Linh / Địa chỉ: 21 Hoàng Quốc Việt, Hợp Minh, Yên Bái / Ngày hỏi: 30/06/2020

Câu trả lời:

     Sở Giao thông vận tải Yên Bái xin trả lời như sau:

Tại Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy đinh về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe và dịch vụ sát hạch lái xe có quy định:

Trung tâm sát hạch lái xe hạng A1, A2, A3, A4 ( gọi tắt là Trụng tâm sát hạch loại 3) có diện tích không nhỏ hơn 4000m2.

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị kèm theo để kinh doanh dịch vụ sát hạch của Trung tâm sát hạch loại 3 phải đảm bảo theo yêu cầu chung tại mục 2.1 và yêu cầu kỹ thuật tại mục 2.2, Thông tư 79/2015 /TT-BGTVT ngày 10/12/2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ QCVN 40:2015/BGTVT.

Sau khi hoàn thành xong các yêu cầu của trung tâm sát hạch lái xe loại 3, bạn gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải (qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái) đề nghị cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải sẽ tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp, sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là ý kiến trả lời công dân của Sở Giao thông vận tải Yên Bái, trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Giao thông vận tải có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 14/07/2020