Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông tin tiếp công dân

Nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Yên Bái

(14/06/2016)

NỘI QUY
TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH YÊN BÁI
 

Thông báo về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ

(14/06/2016)

Thông báo về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ

Quy chế tiếp công dân

(14/06/2016)

QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân của Phòng tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

(14/06/2016)

Lịch tiếp công dân của Phòng tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
 

Thông báo về việc chuyển địa điểm tiếp công dân

(14/06/2016)

Thông báo về việc chuyển địa điểm tiếp công dân

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h