Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Điểm kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Yên Bái trong tuần (từ ngày 7/10 đến 13/10/2019)

CTTĐT - Trong tuần công tác vừa qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020; làm việc với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh; làm việc với các sở, ngành, địa phương để xem xét tiến độ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019; dự gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam…và tập trung chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ theo kế hoạch.
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n
CÁC TIN KHÁC