Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> An toàn giao thông

Triển khai thực hiện Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018-2019

12/09/2018 07:00:26 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm triển khai thực hiện Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018-2019, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các ngành thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em vào lớp 1 năm học 2018-2019.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3496/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/8/2018 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học 2018-2019 và thực hiện “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường năm học 2018-2019”; yêu cầu cha mẹ học sinh ký cam kết và giám sát thực hiện cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện; phối hợp với cơ quan chức năng chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực trường học.

2. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an tại Kế hoạch số 175/KH-BCA-C08 ngày 22/8/20218; chú trọng phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về lòng đường, lề đường và hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường gần trường học; tổ chức, phân luồng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm trong giờ đến trường và tan trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan đến trẻ em, đặc biệt là hành vi khi người lớn chở trẻ em đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội khác tiếp tục phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; văn hóa giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ em; phối hợp với ngành Giáo dục và đào tạo triển khai hiệu quả Chương trình “Cổng trường an toàn giao thông”.

4. Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị chức năng phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường năm học 2018-2019./.

 

402 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h