Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

10/10/2018 07:16:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại công văn số 2372/UBND-VX ban hành ngày 9/10, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường quản lý các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc và việc kê đơn, mua, bán, sử dụng thuốc theo đơn theo quy định

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc theo đúng lộ trình; phối hợp với Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel Yên Bái và các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý nhà thuốc để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; tăng cường quản lý các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc và việc kê đơn, mua, bán, sử dụng thuốc theo đơn theo quy định.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, việc mua và sử dụng thuốc theo đơn.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kết nối và thực hiện việc kê đơn, mua bán thuốc theo đơn.

329 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h