Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp huyện trở lên

05/12/2018 16:04:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp huyện trở lên; các Hội có tính chất đặc thù được Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế; người giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa.

Đối tượng được áp dụng tại quy định này là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan hành chính; công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù được giao biên chế; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù được giao biên chế; các trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động khác tại các đơn vị sự nghiệp công lập được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập ký hợp đồng; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp nhà nước; người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh (gọi chung là người giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp).

Nội dung phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp

Quản lý biên chế, vị trí việc làm, số lượng người làm việc; tuyển dụng công chức, viên chức và quản lý hợp đồng lao động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái, cho từ chức, đình chỉ công tác, cho thôi việc; cử làm người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước; nghỉ hưu, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác; bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức; thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức; quản lý số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Danh mục cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phân cấp quản lý

Danh mục các chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về mặt nhà nước trên cơ sở nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy: Giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương; Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp huyện; Chi cục trưởng các chi cục và tương đương thuộc các sở, ban, ngành; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Giám đốc, phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hiệu trưởng các trường Cao đẳng công lập; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ban, ngành có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên được ngân sách nhà nước bảo đảm trên 50% kinh phí hoạt động; Chủ tịch, Phó chủ tịch: Hội Chữ thập đỏ; Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Phó chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty các doanh nghiệp nhà nước; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc tỉnh Yên Bái; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh.

Danh mục các chức danh thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: Cấp phó các chi cục và tương đương thuộc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập có hệ số phụ cấp dưới 0,7 và cấp phó các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành; Phó hiệu trưởng các trường cao đẳng công lập; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội cấp tỉnh, Hiệp hội thuộc khối nhà nước (trừ các chức danh quy định tại điểm h, điểm i khoản 1 Điều này); Người giữ các chức danh quản lý tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước (trừ các chức danh quy định tại điểm k khoản 1 Điều này); Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh.

Danh mục các chức danh thuộc diện các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Các Hội cấp tỉnh có tính chất đặc thù; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: Các chức danh còn lại, trừ các chức danh đã được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

 Trường hợp quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 07/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được điều chỉnh, bổ sung, thay thế thì danh mục quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thực hiện theo văn bản điều chỉnh, bổ sung, thay thế Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 07/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Quyết định này cũng quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các Hội cấp tỉnh có tính chất đặc thù, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước tỉnh Yên Bái.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018 và thay thế Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Bãi bỏ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức tỉnh Yên Bái và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái.

733 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h