Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Công nhận xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

06/12/2018 17:31:34 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định công nhận xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu của xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn.

UBND tỉnh Yên Bái giao cho UBND huyện Văn Chấn chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hạnh Sơn tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủQuy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại xã Hạnh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định trong thời gian tới. 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Hạnh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 có trách nhiệm công bố Quyết định công nhận xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

80 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h