Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Bảo đảm chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi-2019

10/01/2019 16:58:10 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng ngân sách bảo đảm chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.

Ảnh minh họa.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng ngân sách rà soát và chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2019 đã được cấp có thẩm quyền giao để chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách xã hội theo đúng chế độ quy định, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng chậm chi trả hoặc thiếu kinh phí chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp cho các đối tượng thụ hưởng.

Cho phép các đơn vị sử dụng ngân sách được chi trả trước tiền lương tháng 02 năm 2019 trong tháng 01 năm 2019 để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các đối tượng chính sách xã hội đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

UBND tỉnh Giao cho Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh bảo đảm nguồn kinh phí và hướng dẫn các đơn vị dự toán thực hiện chi trả chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và chính sách an sinh xã hội theo quy định./.

346 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h