Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019

15/03/2019 10:34:19 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để chuẩn bị cho việc tổ chức lễ ra mắt và đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ác Sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa Bộ phận phục vụ hành chính công (PVHCC) cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động.

Đồng chí Dương Văn Tiến kiểm tra thiết bị, đường truyền internet tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái

Qua kiểm tra việc chuẩn bị đưa Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động, đến nay các đơn vị liên quan và các địa phương có nhiều cố gắng, cơ bản đáp ứng tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số nhiệm vụ triển khai chậm như: sửa chữa trụ sở làm việc, lắp đặt máy móc trang thiết bị, công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa Bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ ra mắt và đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại toàn bộ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đảm bảo đầy đủ, chính xác để đưa hết ra thực hiện tại Bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã (chỉ trừ TTHC theo Khoản 5, Điều 14, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ). Chậm nhất đến ngày 20/3/2019 gửi về Bộ phận Kiểm soát TTHC của Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bổ sung trước ngày 25/3/2019, đồng thời chuyển về Trung tâm PVHCC tỉnh để cập nhật phần mềm.

Sở Xây dựng đôn đốc các đơn vị nhà thầu hoàn thành việc sửa chữa trụ sở, lắp đặt máy móc trang thiết bị, bàn giao xong cho các địa phương chậm nhất trước ngày 25/3/2019. Rà soát máy móc, trang thiết bị đã cung cấp, nếu chưa thật sự phù hợp, tổng hợp đề xuất phương án xử lý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp với Trung tâm PVHCC rà soát lại nội dung, quy trình đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân. Trong thời gian hoạt động, yêu cầu các đơn vị cung cấp máy móc thường xuyên hướng dẫn, khắc phục những vấn đề phát sinh.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh chỉ đạo Bộ phận Kiểm soát TTHC rà soát lại toàn bộ TTHC đã công bố, TTHC đã đưa ra thực hiện, TTHC chưa đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đưa ra thực hiện theo đúng quy định. Thông báo về việc đưa Bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động từ 01/4/2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng danh mục TTHC đưa ra thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã trên Báo Yên Bái xong trước ngày 29/3/2019. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động của Bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã nhất là việc thực hiện quy chế, nội quy, việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo đúng quy định sau khi đã đi vào hoạt động.

Chỉ đạo Trung tâm PVHCC phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử xong trước ngày 27/3/2019. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị để đưa Bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động. Trong quá trình hoạt động thường xuyên nắm bắt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã và yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động Bộ phận Phục vụ hành chính công.

Các cơ quan báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã nhất là thời điểm trước, trong và sau khi tổ chức Lễ ra mắt.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc điều động, cử cán bộ ra làm việc tại Bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã. Thành lập đoàn công tác gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức chuyên trách cấp huyện và cán bộ phụ trách cấp xã đi học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thời gian hoàn thành trước ngày 25/3/2019. Đăng ký với Trung tâm Phục vụ hành chính công để bố trí thời gian cho phù hợp. Làm tốt công tác chuẩn bị như xây dựng nội quy, quy chế làm việc, chuẩn bị tài liệu niêm yết, bàn niêm yết TTHC, biên lai thu phí, lệ phí, biển tên cán bộ, đường truyền internet .... để đưa các bộ phận đi vào hoạt động.

303 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h