Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Xếp hạng 28 trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

15/05/2019 07:37:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 9/5/2019, UBND tỉnh Yên Bái đã xếp hạng 28 trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.

Theo Quyết định 771/QĐ-UBND ngày 9/5/2019 của UBND tỉnh Yên Bái, trường THPT Nguyễn Huệ được xếp hạng I

Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái được xếp hạng, thực hiện như sau:

Đối với 27 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2005/TT-BYT, ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2008/TT-BGĐ&ĐT ngày 25/08/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xếp hạng và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành trước đây.

217 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h