Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Nghiêm túc việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019

14/05/2019 07:40:43 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để công tác tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh đúng Quy chế, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Yên Bái chỉ đạo tổ chức kỳ thi trong toàn tỉnh, thực hiện nghiêm túc Quy chế thi, các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở tất cả các khâu: chuẩn bị cho kỳ thi, in sao đề thi, bàn giao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, xét tốt nghiệp và thanh tra, kiểm tra kỳ thi; đồng thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thi; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nghiêm túc, an toàn; đặc biệt là các quy định mới trong tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên. Tích cực tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và các lực lượng xã hội trên địa bàn tỉnh biết, đồng tình ủng hộ và phối hợp cùng ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi.

Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết đủ, kịp thời kinh phí cho kỳ thi; không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham dự Kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ, cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho Hội đồng thi làm việc.

Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy và học, kế hoạch ôn thi của khối 12 các trường trung học phổ thông, trung cấp, trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (viết tắt là cơ sở giáo dục). Đảm bảo chính xác, nghiêm túc, công bằng trong đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12, tổ chức tốt việc ôn luyện kiến thức cho học sinh. Hoàn thiện hồ sơ theo quy định cho học sinh dự thi. Rà soát những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn báo cáo ngành Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện để phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện cho các thí sinh, tuyệt đối không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế thi, các văn bản hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác thi cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Căn cứ Quy chế thi và điều kiện thực tế của các đơn vị để thành lập Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi, các điểm thi phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thi sinh dự thi.

Phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm do Trường Đại học Mở Hà Nội chủ trì thực hiện tại địa phương.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các điểm thi tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các cơ sở giáo dục, các cơ quan chức năng có liên quan bảo đảm điều kiện sinh hoạt ăn, ở và đi lại cho các cán bộ làm thi, thí sinh dự thi, thanh tra, kiểm tra thi; các điều kiện để tổ chức thi tại điểm thi; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi. Tổ chức quản lý, bảo vệ đề thi, bài thi, các hồ sơ thi, bảo mật các tài liệu thuộc danh mục bí mật theo quy định của Nhà nước.

Duy trì chế độ trực chỉ đạo công tác thi, thường xuyên nắm tình hình các điểm thi để kịp thời xử lý những vấn đề xảy ra trong kỳ thi. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định với Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo; kịp thời tham mưu, đề xuất các nội dung cần thiết để kỳ thi đạt hiệu quả cao nhất.

Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra thi; phối hợp với các Đoàn Thanh tra thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Công an tỉnh xây dựng phương án, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức công tác bảo vệ kỳ thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khâu của kỳ thi, các cán bộ làm công tác thi, thí sinh và người thân của thí sinh; tạo điều kiện để các điểm thi sử dụng hệ thống thông tin liên lạc của ngành Công an phục vụ công tác thông tin, báo cáo, chỉ đạo thi khi hệ thống thông tin liên lạc của ngành thông tin, truyền thông có sự cố; sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, cán bộ vận chuyển đề thi, bài thi, cán bộ làm thi và thí sinh khi có yêu cầu.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo lực lượng bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức kỳ thi, điểm thi.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong các tình huống, các trường hợp đặc biệt để đảm bảo an toàn cho kỳ thi; tạo điều kiện để các điểm thi sử dụng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác thông tin, báo cáo, chỉ đạo thi khi hệ thống thông tin liên lạc của ngành thông tin, truyền thông có sự cố; sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, cán bộ vận chuyển đề thi, bài thi, cán bộ làm thi và thí sinh khi có yêu cầu.

Chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng công an địa phương làm tốt công tác an ninh, trật tự cho kỳ thi.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp với các điểm thi có phương án chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, thí sinh tại các điểm thi, các khu vực diễn ra kỳ thi.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trung học phổ thông về những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Thông tin kịp thời, chính xác và giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh và người dân về những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải có phương án ưu tiên phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, giáo viên, giảng viên làm công tác thi và các thí sinh và người thân của thí sinh đi thi trên các tuyến giao thông trước, trong và sau kỳ thi đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy  ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các điểm thi có phương án bảo đảm thông tin liên lạc cho Ban Chỉ đạo, Hội đồng thi và các điểm thi trong toàn tỉnh.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Yên Bái phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức kỳ thi: Chuẩn bị đủ kinh phí, cấp phát, thanh toán kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí, chậm kinh phí cho công tác tổ chức kỳ thi; Phê duyệt kinh phí, tổ chức mua sắm, lắp đặt trang thiết bị đảm bảo thời gian, kế hoạch tổ chức kỳ thi.

Công ty Điện lực Yên Bái, Công ty Cổ phần Xây dựng và cấp nước Yên Bái, Bưu điện tỉnh, Viễn thông Yên Bái chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành có phương án phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các điểm thi xây dựng phương án đảm bảo đủ nhu cầu điện, nước, cơ sở hạ tầng viễn thông, thông tin liên lạc phục vụ các điểm thi, các ban của hội đồng thi trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái tổ chức tuyên truyền rộng rãi về tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, về Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về kỳ thi; phản ánh kịp thời về các hoạt động tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, các cơ sở giáo dục xây dựng phương án tuyên truyền, đảm bảo trật tự, an toàn cho kỳ thi; tiếp tục tổ chức các chương trình “Thanh niên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”... hỗ trợ thí sinh và người thân gặp khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt trong những ngày tổ chức kỳ thi.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp huyện (Trưởng ban: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phụ trách Văn xã; Phó Trưởng Ban thường trực: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; thành viên: Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, các trường Trung cấp; Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Ban Tuyên giáo, Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Y tế, Chi nhánh Điện…).

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt Kỳ thi theo phương án, kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Yên Bái. Bố trí phương tiện vận chuyển bài thi từ các điểm thi trên địa bàn về Hội đồng thi.

Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc; cung cấp điện, nước ổn định; đảm bảo an toàn thực phẩm tại tất cả các điểm thi; tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên, giảng viên đến làm công tác coi thi tại địa phương; rà soát, hỗ trợ những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi; bố trí nơi ăn, nghỉ của thí sinh theo hướng tăng cường huy động chỗ nghỉ trọ trong khu dân cư, chỗ trọ giá rẻ hoặc miễn phí, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Yên Bái Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, tiết kiệm.

Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi đạt hiệu quả cao nhất.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các huyện, thị xã, thành phố trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi.

Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị, công tác tổ chức thi tại các huyện, thị xã, thành phố.

Phối hợp chặt chẽ với các Đoàn Thanh tra thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thanh tra, giám sát, tổ chức kỳ thi.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các nội dung Công văn nêu trên và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức kỳ thi.       

UBND tỉnh Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường chỉ đạo, vận động các tổ chức thành viên phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để tổ chức tốt Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

131 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h