Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ và Đội Giao thông và dịch vụ huyện Trấn Yên

12/06/2019 13:25:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Đội Giao thông và dịch vụ huyện Trấn Yên.

Ảnh minh họa.

Tại Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt các hộ dân cư do Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ cung cấp, đối tượng áp dụng Quyết định gồm: (1) Các hộ gia đình sử dụng nước sạch sinh hoạt; (2) Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ; (3) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quyết định quy định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt như sau:

Nước sạch sinh hoạt dùng cho các hộ nghèo thuộc vùng 135: 4.762 đồng/m³;

Nước sạch sinh hoạt dùng cho các hộ gia đình khác, giá nước áp dụng theo cơ chế lũy tiến như sau:

+ Mức tiêu thụ 10 m³ đầu tiên: 6.200 đồng/m³;

+ Mức tiêu thụ trên 10 m³ đến 20 m³: 6.800 đồng/m³;

+ Mức tiêu thụ trên 20 m³: 8.200 đồng/m³.

Các mức giá trên chưa bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, tiền dịch vụ môi trường rừng.

Tại Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt các hộ dân cư do Đội Giao thông và dịch vụ huyện Trấn Yên cung cấp, đối tượng áp dụng Quyết định gồm: (1) Các hộ gia đình sử dụng nước sạch sinh hoạt; (2) Đội Giao thông và dịch vụ huyện Trấn Yên; (3) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quyết định quy định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cho các hộ gia đình theo cơ chế lũy tiến, cụ thể như sau:

- Mức tiêu thụ 10 m³ đầu tiên: 4.300 đồng/m³;

- Mức tiêu thụ trên 10 m³ đến 20 m³: 4.600 đồng/m³;

- Mức tiêu thụ trên 20 m³ đến 30 m³: 4.900 đồng/m³;

- Mức tiêu thụ trên 30 m³: 5.500 đồng/m³.

Giá trên chưa bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, tiền dịch vụ môi trường rừng.

Đối với giá nước sạch cho các mục đích sử dụng khác ngoài mức giá nước sạch sinh hoạt được quy định tại Quyết định này, Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ, Đội Giao thông và dịch vụ huyện Trấn Yên tự quyết định giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2019.

539 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h