Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

18/03/2017 04:52:07 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 18/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quang cảnh Hội nghị

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng gồm 3 phần: hiện trạng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2015; điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các giải pháp thực hiện sau khi điều chỉnh quy hoạch.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng với quan điểm phát triển kinh tế xã hội của huyện theo hướng giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội phải khai thác được tiềm năng thế mạnh kinh tế gắn với phát triển du lịch vùng hồ Thác Bà, gắn với vùng sản xuất hàng hóa tạo sự phát triển các thị trấn, thị tứ và các trung tâm cụm xã phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và năm 2030 và khai thác lợi thế sẵn có của huyện. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, sản xuất theo cơ chế thị trường. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Phấn đấu giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 đạt 110,1 triệu đồng, đến năm 2030 là 328,01 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 là 27.500 tấn. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 240 tỷ đồng, năm 2030 là 800 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 giảm bình quân 4% mỗi năm, giai đoạn 2021 - 2030 giảm bình quân mỗi năm 3,5%.

Để thực hiện các mục tiêu này, huyện Yên Bình sẽ tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư; Tiếp tục phát triển thị trường nông, lâm sản, thực phẩm; Đẩy mạnh phát triển thị trường cho công nghiệp, dịch vụ, du lịch và nghỉ dưỡng của huyện; Đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với định hướng về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động theo yêu cầu nhiệm vụ đề ra, tập trung đối với một số ngành, lĩnh vực còn thiếu; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và giảm nghèo.

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đã cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời đưa ra nhiều ý kiến nhằm chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo như: điều chỉnh lại một số chỉ tiêu về văn hóa, du lịch cho phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh; bổ sung quy hoạch sử dụng đất cho các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện; bổ sung đánh giá hiện trạng cụm công nghiệp Thịnh Hưng, cụm công nghiệp Mông Sơn; bổ sung đánh giá thực trạng mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; rà soát và chỉnh sửa cho đúng các thuật ngữ chuyên ngành…                       

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Yên Bình tiếp tục nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định; giao cho các ngành chuyên môn của huyện kiểm tra lại nội dung quy hoạch và kịp thời chỉnh sửa, bổ sung; các ngành của tỉnh gửi văn bản góp ý về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để huyện Yên Bình kịp thời tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị đơn vị tư vấn dành nhiều thời gian, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với huyện Yên Bình để nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch. Thời gian hoàn thiện quy hoạch chậm nhất là ngày 25/03/2017.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên cơ sở có chỉnh sửa, bổ sung.

Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h