Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Điểm kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong tuần (từ 10-16/4/2017)

16/04/2017 08:31:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong tuần công tác vừa qua (từ 10-16/4/2017) các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVIII; Tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Triển khai Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2030; Triển khai phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020)… Mời quý vị và các bạn cùng điểm các hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh qua tổng hợp của Cổng Thông tin điện tử tỉnh:
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n

I. Hoạt động của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1 - Phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp này là những nội dung quan trọng để định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn, triển khai các cơ chế, chính sách, quy định của Nhà nước về khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, cũng như giải quyết các vấn đề cấp thiết từ thực tiễn.

Cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, các ngành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, trước mắt là mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017. Bám sát 05 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá, 10 công trình trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển động mạnh, kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cơ sở và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả những chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, gắn với phong trào toàn dân “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, triển khai tích cực những việc cần làm ngay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung chuẩn bị chu đáo, tích cực để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh diễn ra trong thời gian tới; khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu luật định.

2 - Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái. Thực hiện tốt nội dung diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn, nhất là các nội dung mới theo chỉ đạo của Bộ và Quân khu II. Qua diễn tập góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng, khả năng phòng thủ của địa phương; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

3 -  Chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị và địa phương liên quan về quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2030, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu những ý kiến tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch. Trong đó, định hướng phát triển không gian và các sản phẩm du lịch phải bao gồm ranh giới Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà và vùng phụ cận; Phân tích đánh giá, làm rõ mối quan hệ giữa phát triển du lịch với phát triển các ngành kinh tế khác và bảo vệ môi trường, từ việc đánh giá thực trạng, đặt vấn đề, cách tiếp cận và đề xuất các giải pháp thực hiện. Bổ sung, làm rõ sản phẩm du lịch đặc thù chủ đạo, đặc trưng đối với từng phân khu; bổ sung luận cứ lựa chọn phát triển không gian du lịch; việc kết nối giữa các phân khu, các điểm du lịch với vùng phụ cận; kết nối giữa các tour, tuyến; xác định rõ ranh giới không gian khai thác mặt đất, mặt nước, việc sử dụng đất trên các hòn đảo. Đối với các giải pháp thực hiện cần bổ sung cơ chế chính sách giải quyết mối quan hệ giữa phát triển du lịch và phát triển kinh tế; xác định lại nguồn lực đầu tư, phân kỳ đầu tư, định hướng tiếp cận về giao thông theo từng giai đoạn; làm rõ hơn giải pháp về bảo vệ môi trường. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành quy hoạch này.

4 - Triển khai nhiệm vụ năm 2017 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đề nghị cần bổ sung vào nhiệm vụ công tác năm 2017 về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Tố tụng hình sự; nâng cao chất lượng công tác xét xử các vụ án hình sự của Tòa án nhân dân; Bổ sung trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội trong công tác giám sát hoạt động tư pháp. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp về công tác quản lý hồ sơ, giúp người nghiện cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện cải cách tư pháp của các cấp ủy đảng ở các địa phương, các cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ trong các cơ quan tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, để xây dựng các cơ quan tư pháp thực sự trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, về nhiệm vụ, tình hình và kết quả cải cách tư pháp; Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về một số bộ luật mới. Các cơ quan tư pháp rà soát lại tổ chức bộ máy biên chế, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, quan tâm bố trí cán bộ phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động tư pháp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động bổ trợ tư pháp. Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân; hỗ trợ các đối tượng trợ giúp bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật. Củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp; quan tâm bồi dưỡng, động viên những người có trình độ chuyên môn cao vào làm việc trong các tổ chức giám định tư pháp.

5 - Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị xã Thượng Bằng La cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhất là nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, tôn vinh những hộ gia đình khá giàu để khuyến khích nhân dân làm giàu. Từng bước hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, mở rộng diện tích cây ăn quả có múi; có phương án thay thế các giống chè già cỗi kém hiệu quả bằng các giống chè mới cho hiệu quả kinh tế cao; chú trọng phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc, phối hợp với Công ty Nippon Zoky (Nhật Bản) vận động nhân dân nuôi thỏ; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động; có các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề. 

6 - Làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Văn Chấn về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý I/2017 các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu huyện khẩn trương hoàn thành quy hoạch tổng thể của huyện và hoàn chỉnh điều chỉnh thị trấn, thị tứ; tổng rà soát lại tất cả các loại đất, nhất là đất rừng để xác định được hiện trạng của đất rừng hiện nay. Các địa phương trong huyện cần khuyến khích phát triển cây ăn quả có múi, đưa các loại giống mới vào canh tác; xây dựng được thương hiệu cam Văn Chấn; tiếp tục duy trì diện tích chè hiện có, lên phương án cải tạo chè già cỗi kém hiệu quả; đẩy mạnh diện tích trồng quế, tre mă

ng Bát độ, phát triển mạnh gạo Văn Chấn; tập trung mạnh việc tăng đàn gia súc. Mở rộng diện tích chè Shan vùng cao, gắn với thương hiệu và thị trường tiêu thụ; tăng cường công tác quản lý rừng, kiên quyết đóng cửa rừng; tập trung cả hệ thống chính trị cho việc xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao thu nhập, mức sống cho nhân dân; khuyến khích phong trào khởi nghiệp trên địa bàn, chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ theo hướng bền vững. Làm tốt công tác quản lý nhà nước, nhất là vấn đề thu ngân sách; chi ngân sách phải đúng quy định; đa dạng các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư. Huyện cần tập trung chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, đẩy nhanh tiến độ ở những nơi có thể xây dựng được trường bán trú, thực hiện tốt đề án sắp xếp trường lớp học; thay đổi tư duy đào tạo nghề cho nhân dân, phối hợp với các doanh nghiệp để cho lao động có việc làm thường xuyên. Các địa phương trong huyện cần nâng cao chuẩn quốc gia về giáo dục, y tế, văn hóa; quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm ở nông thôn; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; làm tốt hơn nữa công tác phổ biến, thông tin tuyên truyền; tập trung quản lý tốt việc xuất cảnh trái phép; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại; quản lý tốt an ninh mạng, an ninh nông thôn.

7 - Chủ trì làm việc với các sở, ban, ngành để xem xét hồ sơ, phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020) Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần bổ sung làm rõ thêm những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, trong đó làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (giai đoạn 2011-2015). Hiện nay, giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch ngành, lĩnh vực không thống nhất nên cần chỉ rõ những giải pháp khắc phục các nguyên nhân. Về phương án điều chỉnh quy hoạch cần bổ sung làm rõ quan điểm điều chỉnh. Giao cho ngành Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành rà soát lại tất cả các chỉ tiêu quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất và tính khả thi. Về giải pháp thực hiện quy hoạch chưa rõ ràng, vì vậy đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn cần bổ sung nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, nhóm giải pháp về tài chính đất đai, nhóm giải pháp về quản lý sử dụng đất, nhóm giải pháp về đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, nhóm giải pháp về thông tin tuyên truyền...

8 - Làm việc với đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai tổ chức Triễn lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" năm 2016 - 2017 tại tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở ý kiến của các đại biểu chỉnh sửa kế hoạch, thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Triển lãm, bổ sung thành phần tham gia lễ khai mạc; Tham mưu cho tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lựa chọn những chuyên đề về biển đảo thật sự có ý nghĩa, gần gũi và thiết thực thu hút đông đảo các thành phần tham gia.

Triển lãm dự kiến tổ chức vào 3 ngày trong tháng 9/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái nhằm góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố; nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Yên Bái về chủ quyền biển, đảo; khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

9 - Chủ trì buổi làm việc với Ban Liên lạc truyền thống thanh niên chủ lực làm thủy lợi năm 1969 - 1972 để xem xét đề nghị của Ban liên lạc công nhận các hội viên là Thanh niên xung phong, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh chủ trì phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ; các thành viên, hội viên xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; tìm hiểu lịch sử hình thành đơn vị của mình, lịch sử của đoàn, Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh, ngành có đề cập đến vấn đề này; Lý lịch, hồ sơ, cán bộ của thành viên có đề cập đến việc tham gia các đơn vị; Bằng khen, giấy khen hoặc các giấy tờ có liên quan; Xác nhận của người từng là lãnh đạo trực tiếp. Giao Sở Nội vụ tham mưu xin ý kiến của Bộ Nội vụ về vấn đề này. Trước ngày 15/5, Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức cuộc họp mời các ngành, cá nhân có liên quan. Sau đó hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh.

10 - Triển khai nhiệm vụ đảm bảo ATGT Quý II năm 2017, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông cần tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân; bố trí nguồn kinh phí cho lực lượng Công an làm thêm giờ. Khảo sát, khắc phục những điểm đen về tai nạn giao thông; Làm tốt công tác sát hạch, đăng kiểm, quản lý phương tiện…

11 - Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Yên Bái (27/7/1947 - 27/7/2017), đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh nhấn mạnh đây là việc làm quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn nên các hoạt động cần phải được tổ chức hiệu quả. Đồng chí đề nghị, cần làm tốt công tác tuyên truyền, trong đó cần tuyên truyền những gương sáng vượt qua khó khăn, tuyên truyền các tập thể, cá nhân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Giao cho Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tuyên truyền bằng hình thức treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền cổ động vào đầu tháng 7. Chỉ đạo đoàn nghệ thuật, Trung tâm văn hóa tổ chức chương trình nghệ thuật công phu. Việc tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ vào 7h ngày 25/7/2017. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch viếng nghĩa trang tại các địa phương. Tỉnh đoàn tổ chức Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ vào 20h ngày 26/7.

Giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh lên kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ; Hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, số lượng, cách thức bình xét các điển hình tiên tiến; lên kế hoạch tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà người có công. Các ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà người có công. Báo cáo các nội dung khảo sát, kế hoạch thực hiện gửi về UBND tỉnh và Sở Lao động trước ngày 20/4…

Cũng trong tuần vừa qua, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về phát triển dược liệu Việt Nam; Dự lễ phát động cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020 và tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng).

II. Công tác chỉ đạo, điều hành

Trong tuần công tác vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành các nội dung cụ thể sau:

- Ban hành các kế hoạch: Kế hoạch thăm, tặng quà cho tổ chức, cơ sở thờ tự Phật giáo, tăng ni, phật tử tiêu biểu nhân dịp Đại lễ Phật đản 2017 tại tỉnh Yên Bái; KH Thực hiện công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Yên Bái năm 2017; KH tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 20 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; KH Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VIII (2017 - 2018) và cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 13, 14 (2017 - 2018); KH Hoạt động công tác Bình đẳng giới và công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2017; KH Triển khai các hoạt động công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2017; KH Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017; KH Triển khai xây dựng và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành các Quyết định: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái; Công bố các TTHC sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Công bố các TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý tài sản; lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái; Thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017; Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng kỷ yếu Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ (từ năm 1945-2017); Ban hành Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Yên Bái; Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Dự án quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; QĐ chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống nâng hạ và vận chuyển hàng hóa trên hồ Thác Bà của Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ trồng rừng 327; Phê duyệt Dự án điều chỉnh bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái; Thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2017.

- Ban hành các văn bản về: Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang cấp cơ sở, giai đoạn 2012-2017; Tiếp tục triển khai Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công; Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h