Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái

18/09/2019 17:34:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái.

Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về công tác DS-KHHGĐ (ảnh minh họa)

Theo Quyết định, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái gồm các thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện chương trình kế hoạch về dân số - kế hoạch hóa gia đình; tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền.

 

365 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h