Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Quy định lại thành viên Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh Yên Bái

30/09/2019 13:26:43 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định quy định lại thành viên Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh.

Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2019

Theo đó quy định lại thành viên Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm 19 ông/bà. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; ông Hà Ngọc Văn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là Phó Trưởng ban. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2019 và thay thế Quyết định số 249/QĐ-BCĐ ngày 13/2/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh Yên Bái phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh Yên Bái.

283 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h