Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Chính trị

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

09/10/2019 15:47:58 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các Sở: Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở Kế hoạch số 191-KH/BTGTU ngày 20/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí thực hiện đăng tải các nội dung tuyên truyền về đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái những tháng cuối năm 2019 và năm 2020. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nội dung liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2729/UBND-NCPC ngày 03/10/2019.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng tại các địa phương trong tỉnh; gửi Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2729/UBND-NCPC ngày 03/10/2019.

Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan báo chí, tuyên truyền về các nội dung liên quan./.

876 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h