Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Công nhận xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

07/01/2020 07:19:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định cộng nhận xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

UBND tỉnh giao UBND huyện Lục Yên có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Yên Thắng tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định trong thời gian tới. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Yên Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 có trách nhiệm công bố Quyết định công nhận xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

146 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h