Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Mù Cang Chải triển khai, quán triệt, học tập các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

11/07/2018 12:49:35 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Vừa qua, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị triển khai, học tập quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham gia học tập Nghị quyết có các đồng chí Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị triển khai Nghị quyết

Tại Hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã được các đồng chí báo cáo viên cấp ủy huyện quán triệt một số nội dung chính trong 3 Nghị quyết đó là: Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Nghị quyết Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018, Nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, đối với Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Trung ương đã xác định được 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 nhiệm vụ trọng tâm và 5 khâu đột phá.

Kết thúc hội nghị học tập Nghị quyết, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy Mù Cang Chải sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII cho từng cá nhân của các đơn vị sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời cán bộ tham gia học tập Nghị quyết sẽ viết bài thu hoạch nêu rõ những kiến thức tiếp thu được và đề ra các giải pháp vận dụng vào công việc hàng ngày hay thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Nhằm nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân của cán bộ đảng viên, đồng thời chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện và đưa Nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng thời giúp huyện đưa ra các Nghị quyết sát với các Nghị quyết Trung ương và phù hợp với thực tiễn của huyện trong thời gian tới.

305 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Mù Cang Chải

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h