Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp

05/05/2018 17:22:05 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sau 2 ngày (4/5 - 5/5/2018) làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Đại hội bức cờ thêu với nội dung

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; đại diện LĐLĐ một số tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Giang …

Về phía tỉnh Yên Bái, dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ và đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh cùng 214 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 43 nghìn đoàn viên công đoàn trong tỉnh.

Báo cáo đánh giá hoạt động của Công đoàn tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2013 - 2018 khẳng định: 5 năm qua, công đoàn các cấp và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) của tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện. Hiện  nay tổng số CNVCLĐ tại các đơn vị có tổ chức Công đoàn là 43.720 người (tăng 2.634 người so với đầu nhiệm kỳ). Đời sống, việc làm của đoàn viên và người lao động, trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp ổn định; trong các doanh nghiệp cơ bản ổn định.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp, UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo, ký 25 quy chế, chương trình phối hợp với các cơ quan, tổ chức, sở, ngành; xây dựng các đề án, ban hành các nghị quyết quan trọng để thực hiện nhiệm vụ; hàng năm, có trên 84% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, vượt 4% so với Nghị quyết; hỗ trợ gần 2 tỷ đồng làm 72 nhà "Mái ấm công đoàn", gấp 2 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn gần 9.000 suất cho đoàn viên, người lao động, trị giá 5,7 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh còn tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và 5 năm qua đã giải quyết cho 401 lượt nữ CNVCLĐ nghèo, khó khăn vay trên 4 tỷ đồng từ Quỹ "Tấm lòng vàng" đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

LĐLĐ tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển"; "Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với Cuộc vận động "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ… 5 năm qua, có nhiều đề tài sáng kiến, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật của CNVCLĐ được áp dụng vào thực tế, làm lợi nhiều tỷ đồng. Thực hiện chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", LĐLĐ tỉnh đã ký chương trình thỏa thuận hợp tác với 8 doanh nghiệp vì đoàn viên và người lao động.

Với tinh thần năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhiều tập thể và cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp, các ngành khen thưởng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ....

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, CNVCLĐ đã đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong những năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các cấp công đoàn cần nhận thức sâu sắc và hành động thiết thực giúp công chức, viên chức, công nhân, lao động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trước yêu cầu trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị Quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 79 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Luật Lao động, Luật Công đoàn… để mỗi đoàn viên, người lao động hiểu rõ nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho công chức, viên chức, công nhân lao động.

Tích cực đổi mới, tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong thu hút, tập hợp đoàn viên, củng cố, phát triển công đoàn cơ sở với yêu cầu “ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn”. Lấy quyền và lợi ích của CNVCLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ làm mục tiêu, tôn chỉ phát triển hoạt động công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp theo tinh thần Kết luận số 62 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội".

Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần Nghị định số 200 ngày 26/11/2013 của Chính phủ. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động; phối hợp các cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng pháp luật; đồng thời làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến cho người lao động, kết hợp với giám sát việc triển khai thực hiện. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn thực sự trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; trọng tâm là việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng", gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, CNVCLĐ toàn tỉnh; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và hoạt động của các cấp công đoàn.

Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy công đoàn các cấp tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, rèn luyện, đặc biệt là trong các doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án của BTV Tỉnh ủy về "Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020".

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhân dịp này, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Thị Thanh Trà đã trao tặng Đại hội bức cờ thêu với nội dung "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm".

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương tinh thần nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo và những kết quả mà đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ mà các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Các cấp Công đoàn cần chủ động tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả nhng vấn đề bức xúc trong công nhân lao động như giải quyết việc làm, tiền lương, nâng cao thu nhập, các chính sách về BHXH, BHTN, BHYT, nhà , xây dựng các thiết chế văn hoá trong công nhân lao động...; thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác của Tổng Liên đoàn, của LĐLĐ tỉnh với các đối tác trong Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”.

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước và quan tâm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và đẩy mạnh sự phối hợp với các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn, LĐLĐ các tỉnh, thành phố trong khối thi đua để tăng cường sự gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau cùng đồng hành, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại phiên họp Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động khóa XIX  lần thứ nhất, đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Theo đó, đồng chí Vương Văn Bằng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVIII tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; các đồng chí Nguyễn Ngọc Lan, Ngô Hồng Hạnh, Phan Huy Cường được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu 7 đồng chí vào Ủy viên UBKT, đồng chí Dương Thị Thu Nga tái cử chức danh Chủ nhiệm UBKT.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội đã bầu 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh - Nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVIII được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích - chào mừng Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Yên Bái và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đợt 2 năm 2017 được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh - Nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVIII

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho LĐLĐ tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích - chào mừng Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Yên Bái và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đợt 2 năm 2017 được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

441 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h