Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Trạm Tấu nỗ lực hoàn thành dự toán ngân sách phấn đấu

31/07/2018 16:20:47 Xem cỡ chữ Google
Chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2018 của huyện là 53,5 tỷ đồng; trong đó, thu cân đối là 42,5 tỷ đồng và thu tiền giao đất là 11 tỷ đồng, tăng 30,8% so với dự toán pháp lệnh và tăng 44% so với năm 2017.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Trạm Tấu trao đổi công tác thu ngân sách năm 2018.

Năm 2018, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) của huyện Trạm Tấu được tỉnh giao là 40,5 tỷ đồng; Cục Thuế tỉnh giao chỉ tiêu phấn đấu 42,5 tỷ đồng. Tại Công văn số 1115/UBND-TC ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh về việc thông báo bổ sung chỉ tiêu phấn đấu thu tiền sử dụng đất, Trạm Tấu được giao nhiệm vụ phấn đấu thu tiền sử dụng đất là 11 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2018 của huyện là 53,5 tỷ đồng; trong đó, thu cân đối là 42,5 tỷ đồng và thu tiền giao đất là 11 tỷ đồng, tăng 30,8% so với dự toán pháp lệnh và tăng 44% so với năm 2017.

Theo Chi cục Thuế huyện Trạm Tấu, kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu NSNN đạt 17,9 tỷ đồng, bằng 44,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 33,8% so với chỉ tiêu phấn đấu và bằng 116% so với cùng kỳ. Trong đó, có một số nguồn thu được kỳ vọng có số thu lớn nhưng lại đạt thấp so với mặt bằng chung.

Cụ thể, thu từ khối quốc doanh chỉ đạt 2,9 tỷ đồng, bằng 22% dự toán pháp lệnh, bằng 59% so với cùng kỳ; thu từ thủy điện là nguồn thu chủ đạo của khối quốc doanh nhưng mới đạt 1,6 tỷ đồng; trong đó, thì số nợ của năm trước chuyển sang là 1,22 tỷ đồng.

Như vậy, 6 tháng đầu năm các đơn vị kinh doanh thủy điện quốc doanh mới nộp NSNN 334 triệu đồng, bằng 3% so với dự toán pháp lệnh. Về nguyên nhân dẫn đến việc một số nguồn thu đạt thấp, ông Vũ Văn Huệ - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Trạm Tấu cho biết, "Một số nguồn thu đạt thấp, đặc biệt là nguồn thu từ thủy điện là do các đơn vị bị ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2017, nên 6 tháng đầu năm 2018 các doanh nghiệp phải ngừng hoạt động để khắc phục sửa chữa, lượng nước trong hồ thấp dẫn đến ít phát sinh doanh thu và số thuế nộp thấp so với cùng kỳ".

Công ty cổ phần Sông Đà 10 - đơn vị vãng lai thi công Nhà máy Thủy điện Trạm Tấu gặp khó khăn về tài chính do chưa được chủ đầu tư thanh toán nên chưa giải quyết được khoản nợ 2,7 tỷ đồng với NSNN.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp như: Nhà máy Thủy điện Hát Lừu trong 6 tháng đầu năm mới sản xuất được 5,3 triệu KWh, giảm 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu ra được bù trừ với số thuế GTGT đầu vào do doanh nghiệp đang thực hiện khắc phục sự cố sau bão dự án thủy điện Phình Hồ.

Do đó, không phát sinh thuế GTGT phải nộp; đồng thời, gặp khó khăn lớn về tài chính nên cũng không thực hiện được khoản nợ với NSNN. Tình hình vận hành của Nhà máy Thủy điện Trạm Tấu chậm so với dự kiến nên nguồn thu từ ngoài quốc doanh giảm.

Đối với nguồn thu từ tiền sử dụng đất, 6 tháng đầu năm mới đạt trên 2 tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán phấn đấu. Nguyên nhân là do quỹ đất mới hạn hẹp, quá trình tạo lập quỹ đất để đấu giá phải mất nhiều thời gian nên 6 tháng đầu năm chưa phát sinh số phải nộp đối với thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá mà chỉ phát sinh đối với diện tích công nhận quyền sử dụng đất.

Với mục tiêu quyết tâm cao nhất để phấn đấu thu NSNN năm 2018 đạt 53,5 tỷ đồng; trong đó, thu cân đối là 42,5 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 11 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng cuối năm Chi cục Thuế huyện Trạm Tấu còn phải thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên 35 tỷ đồng; trong đó, thu cân đối là trên 26 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất là 9 tỷ đồng.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Chi cục Thuế cần tiếp tục tăng cường các biện pháp để thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ - CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018; bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Cục Thuế tỉnh và của cấp ủy, chính quyền huyện trong điều hành thu NSNN; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thuế.

Trong đó, có nhiệm vụ thu tiền giao đất và thu khác ngân sách trên địa bàn; tiếp tục rà soát, nắm chắc diễn biến của từng doanh nghiệp, khai thác dữ liệu các doanh nghiệp trọng điểm đã xây dựng để phục vụ cho kiểm tra và điều hành ngân sách; tăng cường quản lý đăng ký thuế, kê khai, hoàn thuế… từ đó, nắm chắc được từng nguồn thu, sắc thuế của từng doanh nghiệp.

Ông Vũ Văn Huệ cho biết thêm: thời gian tới, Chi cục sẽ tập trung khai thác, rà soát các nguồn thu, trước mắt trong tháng 7 tập trung đôn đốc số còn nợ đọng; phối hợp với Phòng Kiểm tra Thuế và các Chi cục Thuế có liên quan đôn đốc các nhà thầu thi công các nhà máy thủy điện kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (thủy điện Noong Phai; thủy điện Trạm Tấu; thủy điện Bản Lừu).

Chi cục sẽ rà soát hộ kinh doanh đưa vào quản lý thuế; đồng thời, thực hiện triển khai Đề án "Tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái” trên cơ sở tiến hành khảo sát thực tế cá nhân kinh doanh trên địa bàn; kiểm tra công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, xác định doanh thu tính thuế sát với thực tế kết quả kinh doanh, thực hiện bảo đảm công bằng trong thực thi pháp luật giữa những người nộp thuế.

441 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h