Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

10/07/2018 14:04:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 10/7, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Cục Thống kê tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái; các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 3.918 văn bản chỉ đạo, điều hành, nội dung chỉ đạo, điều hành tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Công bố, thông báo công khai điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018; phân giao kịp thời chỉ tiêu các nguồn vốn đầu tư công năm 2018; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020; rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; rà soát kế hoạch thực hiện các dự án phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay; xây dựng kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đến năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để triển khai sớm các dự án BT trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tốc độ trồng mới các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; triển khai đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các kế hoạch và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện điều động, tuyển dụng, bổ sung kịp thời cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch biên chế được giao, phù hợp với đề án vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước…

Các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục chuyển biến tích cực. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu của năm. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều tăng khá so với cùng kỳ. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 5,8% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 176.187 tấn, bằng 58,7% kế hoạch năm, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2017; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 27.051 tấn, bằng 60,1% kế hoạch năm; trồng rừng ước đạt 12.000 ha, bằng 80% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 6.890 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm, tăng 10,2% so cùng kỳ năm 2017; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 62,9 triệu USD, bằng 52,43% kế hoạch năm, tăng 25,5% so cùng kỳ năm 2017; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 1.148 tỷ đồng, bằng 52% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017...

Công tác đối ngoại, thu hút đầu tư tạo được điểm nhấn. Kế hoạch đầu tư công năm 2018 được triển khai quyết liệt, tập trung vào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, ưu tiên bố trí nguồn lực cho triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường.

Các hoạt động thông tin tuyên truyền; văn hóa, thể thao; du lịch diễn ra sôi động, phong phú; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; các chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả, đời sống nhân dân ổn định.

Công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII được quyết liệt chỉ đạo và đạt hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục có tiến bộ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề để triển khai kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất.  Công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức;

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và được giữ vững. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, không xảy ra các vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và hạn chế tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; dự kiến kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 6 tháng cuối năm 2018; tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công; tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm; tình hình sản xuất, kết quả tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Nhiệm vụ giải pháp sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Phương án, kế hoạch phát triển quỹ đất; thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn; công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh…

Các đại biểu thảo luận đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố chỉ số cải cách thủ tục hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đã có nhiều nỗ lực đổi mới phương pháp, thực hiện nghiêm chế độ làm việc, công tác theo Quy chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đã tổ chức thành công, hiệu quả nhiều hội nghị, hội thảo, phiên họp chuyên đề, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đưa ra được nhiều giải pháp tích cực để triển khai nhiệm vụ trọng tâm như hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh; hội thảo cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới…

Các sở, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp đã đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, huy động, lồng ghép nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, công trình giao thông; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đó là: Việc thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh, kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn chưa nghiêm, nhất là việc thực hiện chế độ họp, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo. Một số sở, ngành, đơn vị còn thiếu chủ động trong việc tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch công tác, chất lượng tham mưu có mặt còn hạn chế; việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao còn chậm.

Việc phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực chưa đảm bảo kế hoạch. Tiến độ xây dựng nông thôn mới của một số địa phương chậm so với kế hoạch; sản xuất công nghiệp ở một số địa phương còn khó khăn; công tác GPMB phục vụ thi công nhiều dự án còn chậm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; Việc quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh trong hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; việc thanh, quyết toán bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục kiên định và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ- CP của Chính phủ, Nghị quyết 35/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Rà soát điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phát chiến lược, bám sát chủ đề công tác của năm với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,5%, thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức đầu tư toàn xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền gắn với cải cách chế độ công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chủ động, linh hoạt trong tham mưu và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý và cả năm đã đề ra đối với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận Hội nghị.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu: Trước mắt cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân tỉnh khóa XVIII.

Giao Giám đốc các sở, ngành chủ trì tham mưu xây dựng các báo cáo, nghị quyết trình tại Kỳ họp chuẩn bị đầy đủ tài liệu, nội dung; trực tiếp tham dự các Hội nghị thẩm tra của Thường trực Hội đồng tỉnh; trực tiếp trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết do ngành chủ trì tham mưu và giải trình các nội dung, kiến nghị liên quan tại Kỳ họp.

Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đảm bảo tiến độ, hiệu quả theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13/CT- TTg, ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Tập trung các biện pháp tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Ban hành và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Đề án hỗ trợ phát triển các vùng trồng rừng gỗ lớn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025; bổ sung, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảm đồng bộ, chất lượng.

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; ban hành, tổ chức thực hiện các quy định xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020;   Triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo kế hoạch và khung lịch thời vụ. Hoàn thành kế hoạch phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh theo kế hoạch năm 2018. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; Chủ động phòng chống thiên tai, nhất là ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: các ngành, địa phương không được chủ quan; phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ; cảnh báo kịp thời đến người dân; sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp có lợi thế của tỉnh gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, nhất là những ngành tỉnh có lợi thế, còn nhiều tiềm năng phát triển như: Dịch vụ hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, du lịch, y tế, đào tạo nghề, vận tải, tài chính, ngân hàng… Tăng cường các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, tập trung vào quảng bá các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực của tỉnh để thúc đẩy tiêu dùng và đa dạng hóa thị trường trong nước, thị trường xuất khẩu; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Triển khai quyết liệt kế hoạch cải thiện chỉ số PCI năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết 19 - 2018/NQ-CP của Chính phủ để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng; Ban hành và tổ chức thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ chính quyền điện tử của tỉnh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hệ thống giao ban điện tử.

Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện để đưa bộ phận phục vụ hành chính công các huyện, thị xã, thành phố đi vào hoạt động.

Tìm kiếm, vận động, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm năng vào đầu tư tại tỉnh, nhất quán quan điểm chỉ ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thực sự có năng lực về vốn, công nghệ, nhân lực; các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp; phát triển dịch vụ du lịch, dịch vụ bán lẻ...Các ngành chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ các nhà đầu tư giải quyết những vướng mắc, triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả các dự án đã, đang và sẽ đầu tư vào địa bàn. Duy trì và nâng cao chất lượng diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp định kỳ hàng tháng; giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là khâu GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xã hội, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh, kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tiếp tục huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công - tư (PPP); hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp của tỉnh; mở rộng hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng quỹ đất 2018.

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2018, nhất là thu từ đất, khai thác khoáng sản…kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước; sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, tiết kiệm tối đa chi thường xuyên để dành nguồn lực, phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, nhất là quản lý khai thác và chế biển khoảng sản; triển khai hiệu quả Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020;

Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện văn hóa - xã hội của tỉnh; làm tốt công tác thông tin, truyền thông trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức học mới 2018 - 2019; tuyển dụng biên chế đội ngũ cán bộ, giáo viên; thực hiện có hiệu quả phân luồng học sinh gắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội…

Giao Sở Y tế chủ trì chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20, 21 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý tài chính trong các cơ sở khám chữa bệnh; từng bước tự chủ chi thường xuyên theo Đề án Đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo hướng tự chủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025. Chủ động giám sát, tích cực phòng chống dịch bệnh không để dịch nguy hiểm, dịch lớn xảy ra trên địa bàn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội: Duy trì làm tốt công tác an sinh xã hội; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công, các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; Trong tháng 7/2018 tập trung thực hiện tốt các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hướng trực tiếp đến đối tượng; hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các hoạt động truyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Các ngành, các địa phương phối hợp triển khai hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò, Lễ hội khám phá danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2018.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh; có giải pháp kịp thời phản bác thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, gây kích động, làm phức tạp tình hình của tỉnh.

Chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh; mở các cao điểm tấn công, truy quét, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm trật tự xã hội, tội phạm công nghệ cao; có phương án giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nóng của xã hội, những vụ việc phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ, phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự.

Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp tăng cường nắm bắt tình hình thực tế, dành thời gian thỏa đáng trực tiếp đi cơ sở đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của người tập trung giải quyết căn bản những vấn đề bức ở cơ sở; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí dành ngày 15 hàng tháng để tiếp công dân.

369 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h