Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái phấn đấu giải quyết việc làm cho 18.300 lao động

11/07/2018 07:20:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh hỗ trợ giải quyết việc làm cho 9.635 lao động đạt 53,52% kế hoạch 2,13% so với cùng kỳ năm 2017.

Người lao động tại Khu công nghiệp phía Nam (thành phố Yên Bái).

Trong đó có 475 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xuất khẩu lao động; 2.574 lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài và gần 5.900 lao động được tạo việc làm trong tỉnh.

Toàn tỉnh tuyển mới đào tạo cho 7.600 người, đạt  48,1% kế hoạch năm. Trong đó trình độ cao đẳng 350 người, trung cấp 1.500 người, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 5.750 người, trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.500 lao động nông thôn theo theo chính sách của đề án 1956.

Số lao động được tạo việc làm trong các Công ty may đóng trên địa bàn tỉnh đến ngày 8/6 là 3.569 người, trong đó 6 tháng đầu năm tuyển mới 820 lao động tại Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF (huyện Trấn Yên), Công ty TNHH Daesung Global (Yên Bình) và Công ty TNHH Unico Global (thành phố Yên Bái).

Từ nay đến cuối năm tỉnh Yên Bái phấn đấu giải quyết việc làm cho 8.665 lao động, nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm lên 18.300 trong năm 2018. Phấn đấu đạt chỉ tiêu đào tạo nghề năm 2018 toàn tỉnh: 15.800 người; Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 54%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 27,8%.

 

146 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h