Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái sẵn sàng chào đón năm học mới

04/09/2018 13:33:07 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Với mục tiêu “Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục”, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên; tập trung làm tốt công tác tuyển sinh, đảm bảo trẻ em đúng độ tuổi được đến trường... Đến nay, tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng cho năm học mới.

Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng cho năm học mới

Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 440 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông với quy mô 6.699 lớp, 211.606 cháu mầm non, học sinh phổ thông; so với năm học trước tăng 5 trường, tăng 88 lớp, tăng 5.709 học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ Mẫu giáo 5 tuổi là 97,5%; tỷ lệ huy động ra lớp 1 đạt 99,6%; tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 đạt 99,4%; tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 đạt 59,2%. Theo báo cáo của các đơn vị, tính đến nay, các chỉ số huy động học sinh ra lớp tương đương với cùng thời điểm năm học trước, số lượng huy động sẽ ổn định sau khi khai giảng năm học mới.

Ông Luyện Hữu Chung - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết: “Trong năm học mới 2018 - 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp theo Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, tiếp tục tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh các giải pháp để thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện các Đề án, kế hoạch, chương trình của tỉnh về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2025. Tập trung tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ, đặc biệt là bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 để triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới vào năm học 2019-2020’’.

Trong năm học mới này, để tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở trường học quan tâm huy động học sinh đầu cấp, học sinh tại các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh ra lớp; Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ về các điều kiện cho học sinh đến trường, lớp; không để xảy ra tình trạng học sinh trên địa bàn phải bỏ học do không đủ ăn, không đủ mặc hoặc không đủ sách vở; chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố cũng đã tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo giao trách nhiệm cho UBND cấp xã, các cơ sở giáo dục trên địa bàn; các tổ chức chính trị, xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh tạo điều kiện cho con em đến trường; giao trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên phụ trách học sinh theo địa bàn, tăng cường đến nhà vận động học sinh đến lớp đúng lịch học. Chỉ đạo các đơn vị trường khẩn trương ổn định nề nếp từ đầu năm học; ổn định phân công đội ngũ giáo viên; đối với các trường PTDTNT, PTDTBT ổn định nơi ăn, chỗ ở... nhất là ở những lớp đầu cấp học.

Cùng với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, thực hiện đổi mới chương trình cùng với phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực phù hợp với thực tế của từng địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động tập thể đầu năm học tạo hứng thú cho học sinh khi đến lớp, đến trường.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, trong năm học 2018 - 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể. Trong đó, tiếp tục tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành, trung ương và địa phương về công tác giáo dục và đào tạo; tập trung tham mưu thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh đã được phê duyệt giai đoạn 2016-2025 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, tăng cường ứng dụng CNTT, tăng cường tiếng Việt, kế hoạch triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2024; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.… Bên cạnh đó, tập trung thực hiện 5 giải pháp theo Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị của UBND tỉnh Yên Bái. Quan tâm nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo, chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và ưu tiên giáo dục vùng dân tộc. Nâng cao tỷ lệ học sinh mầm non, phổ thông ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần ở các cấp học. Tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống giáo dục thường xuyên; làm tốt công tác phân luồng; đảm bảo tỷ lệ huy động ra lớp ở các cấp học, chống hiện tượng học sinh bỏ học ở vùng cao, vùng khó khăn. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Song song với các giải pháp trên, ngành cũng thực hiện rà soát và điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới bằng các kế hoạch cụ thể, có ứng dụng và đa dạng hóa các phương pháp, hình thức, kỹ thuật dạy và học tích cực; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động hướng nghiệp cho học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị dạy học hiện đại; đổi mới kiểm tra đánh giá. Tiếp tục thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ 2020; tích cực ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và dạy học. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong trường học, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức tuân thủ pháp luật; Nâng cao kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực về giáo dục và đào tạo ở tất cả các cơ sở trường học. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tăng cường công tác quản lý giáo dục, kỷ cương, lề lối làm việc

Có thể khẳng định, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón năm học mới 2018 - 2019. Tin tưởng rằng trong năm học mới, toàn ngành sẽ có nhiều đột phá, gặt hái thêm nhiều thành tích mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

346 lượt xem
Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h