Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Thành phố Yên Bái thu 366 triệu đồng tiền chậm nộp tiền sử dụng đất

01/10/2018 16:22:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong 08 tháng đầu năm 2018, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã thực hiện thông báo179 lượt hồ sơ chậm nộp tiền sử dụng đất với số tiền sử dụng đất phải nộp theo thông báo gần 20 tỷ đồng, trong số này Chi cục Thuế đã tiến hành thu được 16,56 tỷ đồng, trong đó16,2 tỷ đồng là tiền sử dụng đất và 366 triệu đồng là tiền chậm nộp theo quy định (0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp Theo khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016).

Nguời nộp thuế đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thuế thành phố Yên Bái

Trong những năm qua công tác quản lý các khoản thu từ sử dụng đất của thành phố Yên Bái đã thu được những kết quả đáng kể, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sử dụng đất có hiệu quả đúng mục đích, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước đảm bảo cân đối nguồn thu, chi của thành phố Yên Bái.

Đối với chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2018, thành phố Yên Bái được giao chỉ tiêu phấn đấu thu tiền sử dụng đất là 115,5 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/8/2018, số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn đạt 29 tỷ đồng bằng 25,1 % dự toán.

Theo báo cáo về tình hình thu tiền sử dụng đất trên toàn địa bàn thành phố Yên Bái, từ đầu năm đến nay cơ quan thuế đã ban hành 331 lượt thông báo thu tiền sử dụng đất với số tiền phải thu là trên 51 tỷ đồng, số tiền đã nộp là 29 tỷ đồng. Trong đó có 179 lượt hồ sơ đã được Chi cục Thuế thông báo chậm nộp với số tiền sử dụng đất phải nộp gần 20 tỷ đồng, trong số này Chi cục Thuế đã tiến hành thu được 16,56 tỷ đồng, trong đó 16,2 tỷ đồng là tiền sử dụng đất và 366 triệu đồng là tiền chậm nộp theo quy định (0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp Theo khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016).

Nguyên nhân dẫn đến số thu tiền sử dụng đất đạt thấp là do từ đầu năm đến nay mới chỉ có 02 quỹ đất mới được đưa ra đấu giá với số tiền khoảng 30 tỷ đồng; một số quỹ đất đã có trong kế hoạch từ đầu năm, đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phương án bồi thường nhưng người dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ lý do là đa phần người dân không đồng ý với chủ trương thu hồi đất của nhà nước để thực hiện dự án phát triển quỹ đất dân cư và có ý kiến về đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp, đặc biệt là đơn giá bồi thường đất nông nghiệp tại các phường gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chính vì vậy đối với những quỹ đất này không đưa ra đấu giá được theo đúng dự kiến. Ngoài ra, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hợp pháp hóa của người dân trên địa bàn thấp; Một số người dân đã đăng ký chuyển đổi mục dích sử dụng đất nhưng không phù hợp với quy hoạch nên không thực hiện được việc chuyển mục đích sử dụng đất vì vậy không thể nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước; trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 nhưng không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng của xã, phường (trong quy hoạch chi tiết chủ yếu là đất đồi rừng, đất trồng lúa).

Nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất còn lại từ giờ đến cuối năm còn rất nặng nề với số còn phải thu là 86,5 tỷ đồng, trong khi đó số lượt hồ sơ chậm nộp và số tiền sử dụng đất quá hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuế sẽ tiếp tục tăng... Để thực hiện có hiệu quả nguồn thu này, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã đưa ra hàng loạt các giải pháp cụ thể:

Một là: Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về việc luân chuyển, tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất; Quyết định 20/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hai là: Chủ động tham mưu với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái chỉ đạo các ngành, các xã phường tập trung vào nguồn thu từ đất, đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan trong công tác quản lý thu ngân sách để thực hiện thu triệt để tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp của các tổ chức, cá nhân mới trúng đấu giá và các tổ chức, cá nhân chậm nộp.

Thứ ba: Phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất đẩy nhanh việc thực hiện các quỹ đất trong kế hoạch để kịp thời thu nộp vào ngân sách đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ kèm theo phiếu chuyển thông tin địa chính của Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất đồng thời ban hành thông báo thu tiền đúng thời gian, đúng quy định.

Thứ tư: Định kỳ hàng tháng bộ phận quản lý xác định nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế gửi danh sách các tổ chức, cá nhân còn tồn đọng đến Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất tỉnh và thành phố để đối chiếu đôn đốc các trường hợp trúng đấu giá đất mà chưa nộp tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp.

Thứ năm: Phối hợp tốt với phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai và phát trển quỹ đất và cơ quan thu tiền (kho bạc, ngân hàng) để xử lý tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp theo thông báo của cơ quan thuế, kiên quyết không thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hồ sơ phải tính tiền chậm nộp mà chưa nộp tiền chậm nộp vào ngân sách.

Thứ sáu: Tiếp tục phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai và phát trển quỹ đất tỉnh, thành phố lập danh sách các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá chậm nộp tiền sử dụng đất trên 180 ngày để đề nghị xử lý. Đối với các quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái ban hành báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố hủy bỏ kết quả trúng đấu giá; đối với các quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sẽ báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trình Uỷ ban nhân dân tỉnh hủy bỏ kết quả trúng đấu giá theo quy định.

 

452 lượt xem
Theo Cục Thuế tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h