Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Yên Bái thu ngân sách 9 tháng đạt trên 1.702 tỷ đồng

09/10/2018 07:29:31 Xem cỡ chữ Google
Tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 đạt 1.702 tỷ đồng, bằng 84,5% dự toán Trung ương giao, bằng 76,8% dự toán tỉnh giao

Kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái hiện đại hóa hoạt động, cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng.

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2018 được Bộ Tài chính giao là 2.016 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 1.527 tỷ đồng; thu tiều sử dụng đất là 300 tỷ đồng; xổ số 19 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 170 tỷ đồng.

HĐND tỉnh quyết định là 2.218 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 1.527 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 500 tỷ đồng; xổ số kiến thiết 21 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 170 tỷ đồng. Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phấn đấu đạt 2.857 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 1.745 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết 22 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 850 tỷ đồng; thu tù hoạt động xuất nhập khẩu 240 tỷ đồng. 

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Yên Bái thì tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 đạt 1.702 tỷ đồng, bằng 84,5% dự toán Trung ương giao, bằng 76,8% dự toán tỉnh giao và bằng 58,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó thu cân đối ngân sách trên địa bàn là 1.118 tỷ đồng, bằng 73,3% dự toán trung ương, tỉnh giao và bằng 63,2% chỉ tiêu phấn đấu; thu tiền sử dụng đất là 398 tỷ đồng, vượt 33% dự toán trung ương giao, bằng 46% chỉ tiêu phấn đấu; thu xổ số kiến thiết 16,8 tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán trung ương giao, bằng 76,2% chỉ tiêu phấn đấu; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 168 tỷ đồng bằng 98,8% dự toán trung ương, tỉnh giao và bằng 70% chỉ tiêu phấn đấu.

 

480 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h