Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, địa phương về rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

11/10/2018 07:21:46 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 10/10, UBND tỉnh làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư về rà soát, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tính đến hết ngày 8/10/2018, tổng số vốn đã giải ngân đạt trên 1.637 tỷ đồng trên tổng số vốn được giao 2.979 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn giao các sở, ban, ngành quản lý là trên 1.725 tỷ đồng, chiếm 57,91% tổng kế hoạch vốn toàn tỉnh, đã giải ngân đạt trên 753,8 tỷ đồng, bằng 43,7% kế hoạch. 

Trong tổng số 35 đơn vị chủ đầu tư có 13 đơn vị chủ đầu tư có kết quả giải ngân đạt trên 70% so với kế hoạch vốn được giao, 21 đơn vị chủ đầu tư có kết quả giải ngân dưới 70%.

Tổng kế hoạch vốn đã giao cho các huyện, thị xã, thành phố là trên 1.000 tỷ đồng, chiếm 33,72% tổng kế hoạch vốn toàn tỉnh, đã giải ngân đạt trên 723 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nêu rõ: Trong quý III kết quả giải ngân đã có chuyển biến tích cực, đã duy trì được kết quả giải ngân của toàn tỉnh cao hơn so với mức giải ngân bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên kết quả giải ngân chưa đồng đều giữa các đơn vị chủ đầu tư, một số đơn vị chủ đầu tư giải ngân chậm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các dự án, công trình đã cơ bản hoàn thành khối lượng đề ra; ưu tiên tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư… để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công các công trình bảo đảm tiến độ đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước và Tổ công tác của tỉnh cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xem xét rà soát về các trình tự, thủ tục hồ sơ, các hạng mục đang triển khai thi công và xem xét thu hồi, điều chuyển các nguồn vốn để bố trí đầu tư cho các hạng mục, công trình dự án khác trên địa bàn tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo danh mục tiến độ giải ngân; cập nhật thêm số liệu vào báo cáo tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính rà soát các nguồn vốn để trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án, công trình trọng điểm và xây dựng cơ bản; bảo đảm tiến độ giải ngân hoàn thành đúng kế hoạch đề ra trong năm 2018. 

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy chỉ đạo cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân thanh toán của các dự án. Thực hiện phân bổ chi tiết các nguồn vốn theo dự toán tỉnh giao. Bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong niên độ kế hoạch năm 2018. 

Đồng chí đề nghị sau buổi làm việc này, các huyện, thị xã có báo cáo tổng hợp cụ thể, chi tiết từng dự án, công trình, tiến độ thực hiện và nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; công trình nào chủ đầu tư thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, không bảo đảm tiến độ, giải ngân chậm không đạt theo kế hoạch đề xuất, báo cáo với tỉnh xem xét thu hồi vốn điều chuyển bố trí cho dự án, công trình khác.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu UBND các huyện có các dự án trọng điểm cấp huyện được ngân sách tỉnh hỗ trợ theo cơ cấu vốn 60/40 và 50/50, khẩn trương cân đối, bố trí ngân sách huyện để bảo đảm tỷ lệ và cơ cấu vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện trong kế hoạch năm 2018. 

Đối với các huyện không thực hiện đúng cam kết, đúng tỷ lệ và cơ cấu vốn trong kế hoạch năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh chưa bố trí vốn từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch năm 2019 cho các dự án. 

Đồng chí đề nghị các đơn vị chủ đầu tư được giao số vốn lớn, khó có khả năng giải ngân trong kế hoạch năm 2018 rà soát, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện điều chuyển vốn kịp thời, bảo đảm giải ngân hết các nguồn vốn theo thời gian quy định.

 

309 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h