Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

20/10/2018 15:03:54 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong 2 ngày 19 và 20/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng Cờ thi đua cho Liên minh HTX tỉnh.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển bền vững”, Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, đánh giá kết quả phong trào Kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng và những giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Báo cáo Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua, khu vực Kinh tế tập thể tỉnh, nòng cốt là HTX đã được củng cố và có những chuyển biến tích cực; từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động; khẳng định rõ hơn về vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các HTX, doanh nghiệp (DN) thành viên, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp đã dần khẳng định vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; tăng thu ngân sách Nhà nước. Nhiều HTX, DN đã mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh dịch vụ tổng hợp; đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; mở rộng liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác, để cung ứng vật tư, thực hiện các dịch vụ cho thành viên.

Tính đến 30/6/2018, trên địa bàn toàn tỉnh có 804 tổ hợp tác, với nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Doanh thu bình quân đạt 280 - 300 triệu đồng/tổ/năm; lợi nhuận bình quân đạt 30 - 50 triệu đồng/tổ/năm. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động đạt 40,8 triệu đồng/người/năm. Toàn tỉnh có 306 HTX. Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, toàn tỉnh thành lập mới 155 HTX, bình quân mỗi năm thành lập mới 31 HTX, tăng 55% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ IV đề ra. Tổng số thành viên HTX là 25.509 thành viên. Năm 2013, doanh thu của các HTX đạt 799,5 tỷ đồng; nộp ngân sách 17,6 tỷ đồng, đến năm 2017 doanh thu đạt 1.635 tỷ đồng (tăng 104,5 % so với năm đầu nhiệm kỳ), nộp ngân sách 29,7 tỷ đồng (tăng 68,7% so với năm đầu nhiệm kỳ). Thu nhập bình quân người lao động đạt 44,5 triệu đồng/người/năm, tăng 147% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Liên minh HTX tỉnh xác định, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp. Phát triển bền vững Kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhân rộng các mô hình Kinh tế hợp tác hiệu quả, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại…, góp phần hình thành và nhân rộng chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ, đảm bảo hài hòa lợi ích các chủ thể tham gia (đặc biệt là lợi ích của thành viên HTX, tổ hợp tác và người lao động); xây dựng HTX kiểu mới gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm với hàng hóa chủ lực quy mô lớn có sức lan tỏa và phát triển bền vững. Phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 20 HTX trở lên, khuyến khích các HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ tích cực cho Kinh tế hộ phát triển; thành lập mới 40 tổ hợp tác trở lên; Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong hợp tác xã đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 55 triệu đồng/người/năm; đối với tổ hợp tác đạt trên 45 triệu đồng/người/năm; tạo việc làm cho từ 9.000 đến 10.000 lao động thường xuyên trong các HTX; bảo đảm giữ vững tỷ lệ HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả đạt trên 75%...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã biểu dương những thành tích, kết quả mà các HTX và Liên minh HTX tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất trí phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí định hướng kinh tế hợp tác phải đóng góp ngày càng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Đổi mới phương thức tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tham gia ý kiến sửa đổi Luật HTX năm 2012. Bám sát các đề án phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và đến năm 2030 Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V, các chỉ tiêu phát triển kinh tế hợp tác, HTX theo Nghị quyết Ban chấp hành hàng năm.

Đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động tập trung vào đổi mới phong cách, lề lối làm việc không hành chính hóa trong tổ chức hoạt động; các thành viên HTX cần chủ động, sáng tạo nỗ lực vươn lên không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, đổi mới cả về tổ chức phương thức hoạt động thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống của thành viên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả mà các HTX và Liên minh HTX tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, định hướng giúp đỡ, hỗ trợ thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị chức năng của Liên minh HTX Việt Nam đối với Liên minh HTX tỉnh, sự chia sẻ kinh nghiệm của Liên minh HTX các tỉnh, tỉnh mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí để kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

Để khu vực kinh tế tập thể tỉnh có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tinh thần các Nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể; nhất là Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, thường xuyên coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, nhất là việc chỉ đạo thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Quán triệt sâu sắc vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCH là bước đi vững chắc để đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nhất là đối với tỉnh Yên Bái 80% dân số, 67% lao động ở khu vực nông thôn, nơi mà kinh tế hộ vẫn là chủ yếu, trình độ sản xuất thấp. Trong nhận thức và chỉ đạo phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, vừa củng cố, vừa phát triển từng bước vững chắc, hiệu quả kinh tế tập thể, chú trọng cả về hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội; phát triển kinh tế tập thể phải gắn nhiệm vụ trọng tâm là cơ cấu lại các ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác dự báo, thông tin thị trường, nhất là thị trường đầu ra của các sản phẩm chủ lực của tỉnh, làm cơ sở để các HTX sản xuất kinh doanh phù hợp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là thủ tục hành chính liên quan thành lập, đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, tiếp cận đất đai tạo điều kiện thuận lợi nhất để KTTT, HTX phát triển thuận lợi ổn định KT- XH của tỉnh.

Xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh, cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo; tích cực đề xuất, tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích kinh tế tập thể phát triển, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các thành viên HTX; tham mưu triển khai thực hiện tốt các chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về rà soát, sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế tập thể trên cơ sở phù hợp với định hướng của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tăng cường phối hợp, triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030”.

Tập trung nghiên cứu giải quyết tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của Liên minh HTX Việt Nam và các cơ quan chức năng của Liên minh các vấn đề công nghệ, lao động, kỹ thuật, xúc tiến thương mại, hỗ trợ thành viên tạo mối liên doanh, liên kết trong và ngoài tỉnh để nâng cao năng lực cạnh tranh, trong các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong nước và xuất khẩu.

Chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, tăng cường công tác hỗ trợ, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; xây dựng và phát triển các mô hình HTX kiểu mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hoạt động theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Huy động các nguồn lực, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ hỗ trợ phát triển HTX để nâng cao năng lực hỗ trợ, cung ứng dịch vụ cho HTX và các thành viên.

Các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh và các thành viên cần nỗ lực, nâng cao năng lực nội tại, phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực nghiên cứu, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh gắn với những lĩnh vực, sản phẩm có nhiều tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh để sản xuất ra các sản phẩm có giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cao, gắn với chuỗi giá trị, giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích của cộng đồng, trong đó đặc biệt chú trọng lợi ích của các thành viên HTX.

Đại hội đã nhất trí bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên minh HTX Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Đỗ Nhân Đạo - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nhân dịp này, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Phạm Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao Bằng khen cho đồng chí Phạm Ngọc Hữu - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc trong công tác từ  năm 2012 - 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 và tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2013 - 2018. Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Liên minh HTX Yên Bái có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế hợp tác xã; tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển HTX cho 22 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển HTX; Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã khen thưởng cho 8 tập thể, 8 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển HTX giai đoạn 2013 - 2018 .

* Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội Liên minh HTX tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên minh HTX Yên Bái có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

Thừa ủy quyền, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Phạm Ngọc Bảo trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Ngọc Hữu - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 - 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chấp hành Liên minh HTX Yên Bái khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy và đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên minh HTX Yên Bái khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2013 - 2018.

Liên minh HTX Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển HTX cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển HTX.

 

 

 

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp của các HTX.

426 lượt xem
Tiến Lập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h