Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Kết quả rà soát các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

08/11/2018 10:14:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 81 xã đặc biệt khó khăn (không có xã biên giới, xã an toàn khu) theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Nghĩa An thị xã Nghĩa Lộ).

Đến 30/9/2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Đến 30/9/2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. Trong số 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn, có 47 thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa có thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 414/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đạt chuẩn nông thôn mới. (Theo Quyết định 414/QĐ-UBDT, tỉnh Yên Bái có 177 thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020).

242 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h