Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Tăng cường thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

08/11/2018 07:22:53 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND; các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan báo chí địa phương tăng cường thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Luật Báo chí, các văn bản và các quy định có liên quan đến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Văn phòng UBND tỉnh công bố danh sách người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất, bất thường theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố công bố danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan cho Sở Thông tin và Truyền thông và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan mình; thực hiện việc ủy quyền phát ngôn theo quy; thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ theo quy định.

UBND cấp xã thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP; Công bố bằng văn bản danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan cho Phòng Văn hoá và Thông tin và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử của cơ quan mình. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan báo chí địa phương thực hiện đăng, phát, phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hành chính nhà nước của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn.

Kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh việc cấp các loại giấy tờ, thẻ cho phóng viên, cộng tác viên hoạt động tác nghiệp báo chí; tuyệt đối không cấp các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với Thẻ nhà báo. Đảm bảo giấy giới thiệu do cơ quan báo chí cấp cho phóng viên đi tác nghiệp được thực hiện theo đúng quy định; Giấy giới thiệu phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức cần làm việc, nội dung và thời gian làm việc cụ thể.

379 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h