Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Trung cấp Lục Yên

05/12/2018 07:14:44 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Trung cấp Lục Yên gồm 03 nghề đào tạo: Hàn, Điện công nghiệp, May thời trang.

Dự án triển khai đầu tư trang thiết bị dạy nghề Hàn, May thời trang, Điện công nghiệp

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Trường Trung cấp Lục Yên có 03 nghề đào tạo gồm: Hàn, Điện công nghiệp, May thời trang đủ điều kiện để được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt nghề trọng điểm cấp độ quốc gia. Học sinh học nghề tốt nghiệp đạt chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đạt chuẩn cấp quốc gia.

Dự án triển khai đầu tư trang thiết bị dạy nghề Hàn, May thời trang, Điện công nghiệp và được thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 là 18,1 tỷ đồng.

Các thiết bị được đầu tư, mua sắm, cung cấp, lắp đặt cho các đơn vị đảm bảo: Thiết bị mới 100%; Các phụ tùng, phụ kiện của thiết bị kèm theo đầy đủ, đồng bộ, chính hãng sản xuất; Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đối với mỗi loại thiết bị; Có Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp; Thiết bị được vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì tại đơn vị được đầu tư.

Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm 2019 - 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Trường Trung cấp Lục Yên làm chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định về quản lý đầu tư hiện hành.

202 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h