Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái: Xem xét, quyết định chủ trương thí điểm hợp nhất 3 văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND

05/12/2018 17:17:23 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, BTV Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương và xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh và ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng

Chủ trương trên đã được báo cáo tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ngày 29/11, đồng thời sẽ trình tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII.

Một số điểm trọng tâm về thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng:

*Thời gian thí điểm: Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

*Tên gọi sau hợp nhất: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp Sở, thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại các văn bản: Nghị quyết số 1097/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 22/12/2015 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thụộc Trung ương; Nghị định 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh có 12 phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc với tổng biên chế công chức hành chính, viên chức và người lao động là 159 người, trong đó: 83 biên chế hành chính; 48 biên chế sự nghiệp và 28 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Gồm: Lãnh đạo Văn phòng; 12 đơn vị (gồm: Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội; Phòng Công tác HĐND; Phòng Kinh tế - Tài chính; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Nội chính - Pháp chế; Phòng Thư ký - Tổng hợp; Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị - Tài vụ; Ban Tiếp công dân tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Nhà khách Hào Gia).

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng một tài khoản và hạch toán theo chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng.

Tiếp tục sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, trang thiết bị hoạt động hiện có của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời sẽ tiến hành sắp xếp, bố trí lại các phòng làm việc, phòng họp, trang thiết bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

*Thành lập các tổ chức: Đảng, công đoàn, chi đoàn thanh niên, cựu chiến binh của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất các tổ chức Đảng, đoàn thể hiện có của 03 Văn phòng.

Trong quá trình hợp nhất, xây dựng lộ trình để từ năm 2019 đến năm 2021 tinh giản 33 biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (giảm 05 biên chế hành chính; 26 biên chế sự nghiệp; 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP).

Việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng tại tỉnh Yên Bái nhằm bảo đảm thực hiện toàn diện, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sáp nhập, cơ cấu, quy định bên trong không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nhằm tinh giảm bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo.

541 lượt xem
Thanh Bình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h