Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Đổi tên Thanh tra Xây dựng tỉnh Yên Bái thành Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

11/01/2019 11:36:59 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định đổi tên Thanh tra Xây dựng tỉnh Yên Bái thành Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa

Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái là cơ quan thanh tra nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Xây dựng; chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Thanh tra Sở có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở bảo đảm theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Thanh tra Xây dựng tỉnh Yên Bái.

247 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h