Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Đảng bộ huyện Trấn Yên triển khai nhiệm vụ năm 2019

11/01/2019 17:03:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 10/1/2019, Đảng bộ Trấn Yên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 22 tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Sản xuất công nghiệp Trấn Yên có bước tăng trưởng bền vững

Năm 2018, Đảng bộ huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, công tác dân vận. Nổi bật là việc thực hiện quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế hệ thống chính trị theo tỉnh thần Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương. 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Trấn Yên đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, đã kết nạp được 208 đảng viên mới; công tác dân vận có nhiều đổi mới, nội dung hướng về cơ sở; công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, góp phần quan trọng kịp thời ngăn chặn vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được triển khai thực hiện nghiêm túc, tư tưởng niềm tin của nhân dân được nâng lên.

Năm 2019, Đảng bộ huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tập trung hiện tốt các chỉ tiêu của năm 2019 làm cơ sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18, 19; tiến hành rà soát, luân chuyển, quy hoạch cán bộ công chức cấp huyện; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát thanh tra, nhất là thực hiện kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm, rà soát các lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm như quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, cải cách hành chính; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, tăng tính chịu trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng nhân dân, cán bộ, đảng viên, chủ động nắm tình hình an ninh  vùng dân tộc, tôn giáo, an ninh cơ sở và diễn biến trên mạng xã hội; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Đổi mới công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện tới cơ sở, rà soát và nâng cao hiệu quả của quy ước, hương ước thôn, bản, khu phố, tổ hòa giải cơ sở, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2019.

219 lượt xem
CTV: Thanh Hùng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h