Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

11/01/2019 17:35:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 11/1, Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã tổ chức thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, có tính thống nhất rất cao của các thành viên Hội đồng đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng quy định tại Quyết định 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương, của tỉnh để các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã tự đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới sát với tình hình thực tế, đảm bảo các quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã có sự phối hợp tốt với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan cho các ngành thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh để kiểm tra, đánh giá.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã cơ bản thực hiện tốt công tác tham mưu cho Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh; phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng nông thôn mới; bố trí lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi; chủ động triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã và nhân dân. Vận động được bà con nhân dân trong xã tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đạt chuẩn tiêu chí môi trường được bền vững và nâng cao thu nhập của người dân trong xã.

Trong năm 2018, Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã tham mưu thẩm định được 15 xã. Trong đó, đã có 13 xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới được năm 2018. Nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến ngày 31/12/2018) là 46 xã.

Năm 2019, Hội đồng Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh phấn đấu tổ chức thẩm định và tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận từ 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới trở lên; có từ 02 đến 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong năm 2018, phân tích rõ nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các ngành thành viên Hội đồng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí đề nghị các ngành thành viên Hội đồng cần tiếp tục tham gia ý kiến bổ sung để xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019. Trong đó cần đánh giá một cách toàn diện hơn, đánh giá rõ nét và cụ thể hơn về vai trò lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; đồng thời cần nêu rõ những địa phương làm tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Cần xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2019 đảm bảo cụ thể, đúng, trúng và chính xác theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Bên cạnh đó, đánh giá khách quan kết quả hoạt động của Hội đồng thẩm định tỉnh; xây dựng quy chế làm việc cụ thể của Hội đồng.

Cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các ngành thành viên để hoàn thiện các báo cáo đảm bảo đầy đủ, chất lượng.

Các thành viên Hội đồng Thẩm định nông thôn mới của các Sở, ngành cần chủ động hơn nữa trong việc chỉ đạo kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các địa phương đối với những tiêu chí do ngành mình phụ trách, để hoàn thành kế hoạch năm 2019.

215 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h