Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy dự Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc

04/03/2019 16:03:53 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 4/3/2019, tại tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Tới dự có đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương, phụ trách Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; đồng chí Phạm Huy Giang - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi Đua - Khen thưởng tỉnh Yên Bái.

Các đại biểu ký kết giao ước thi đua năm 2019

Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc gồm các tỉnh: Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Giang; Bắc Kạn; Phú Thọ; Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Năm 2018, các tỉnh trong Cụm thi đua đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng tỉnh. Các phong trào thi đua đã bao quát được các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao”; “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”,… Các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thành viên. Nhờ đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn một số tỉnh đạt khá như: Bắc Giang 16%; Thái Nguyên 10,44%; Hòa Bình 8,36%... Một số tỉnh có chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 vượt trội như: Hòa Bình gần 3.400 tỷ đồng; Phú Thọ trên 6.000 tỷ đồng; Yên Bái 2.900 tỷ đồng; Tuyên Quang trên 1.800 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, nội chính, xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cũng diễn ra sôi nổi, rộng khắp.

Đặc biệt, phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phát động. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp được cả hệ thống chính trị tham gia, chất lượng phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cùng với thi đua, trong năm 2018, công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc cũng được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Chất lượng khen thưởng từng bước nâng cao, đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời, chú trọng khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất, khen thưởng điển hình tiên tiến, người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân; kịp thời động viên các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Hội nghị cũng đã tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua trong Cụm năm 2018, theo đó thống nhất đề nghị Chính Phủ tặng Cờ thi đua cho UBND tỉnh Thái Nguyên; 2 đơn vị được đề nghị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là UBND tỉnh Hòa Bình và UBND tỉnh Phú Thọ.

Hội nghị cũng đã thống nhất suy tôn UBND tỉnh Yên Bái đảm nhận nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2019; UBND tỉnh Thái Nguyên đảm nhận nhiệm vụ cụm phó.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hòa Bình đã tặng Bằng khen cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2018.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại Hội nghị

Phát động phong trào thi đua năm 2019 của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Năm 2019 là năm bứt phá thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh trong Cụm thi đua và các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  giai đoạn 2016 - 2020. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Tổ chức đợt thi đua đặc biệt, nước rút, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Tiếp tục đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, thiết thực, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị, đa dạng về nội dung và hình thức; Tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong các phong trào thi đua; quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp.

 

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tại hội nghị, lãnh đạo UBND 7 tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã ký kết các nội dung giao ước thi đua năm 2019./.

860 lượt xem
CTV: Trung Dũng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h