Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

15/03/2019 07:14:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg và Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Tích cực huy động, khuyến khích sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan hành nghề pháp luật, nhà trường, cộng đồng dân cư, tổ hòa giải cơ sở, trưởng thôn, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng và gia đình tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Đặc biệt chú trọng khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn; thành lập các mô hình quỹ xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương điều tra, khảo sát nắm chắc tình hình, thực trạng người chấp hành xong án phạt tù, tình trạng việc làm, học vấn, trình độ lao động, hoàn cảnh kinh tế, nguy cơ tái phạm và vi phạm pháp luật... để từ đó đề ra biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ phù hợp;

Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, triển khai lồng ghép trong các chương trình, Đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương trong từng giai đoạn như: Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021; Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện; Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021...

Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến dạy nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động các nguồn lực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục pháp luật về hòa nhập cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, các đài phát thanh, truyền hình, các báo, tạp chí của địa phương và Trung ương, qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức hoàn lương cho người chấp hành xong án phạt tù, phục vụ có hiệu quả cho công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh;

Cấp ủy,chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về tái hòa nhập cộng đồng; khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm; giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

250 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h