Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII

15/03/2019 10:21:02 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng nay (15/3), Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 12. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

-Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

-Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

-Thưa các đồng chí đại biểu tham dự kỳ họp!

Hôm nay, HĐND tỉnh trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) để quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu đến dự Kỳ họp; chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Kỳ họp hoàn thành tốt chương trình đề ra.

            Thưa HĐND tỉnh!

Thực hiện Kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất ban hành Chương trình hành động số 144 về nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019 với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, quyết tâm bứt phá để cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh ngay trong năm 2019. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, cho chủ trương để UBND tỉnh hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019 thể hiện sự quyết tâm rất cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự gương mẫu, tiên phong, đổi mới, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp. Do vậy, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ, tham gia có chất lượng vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành thắng lợi toàn diện kế hoạch đề ra.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét quyết định về việc Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 nhằm cụ thể hóa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương để khuyến khích phát triển doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đồng thời kỳ họp xem xét Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thảo luận, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước và việc điều chỉnh giảm kinh phí trích bổ sung Quỹ phát triển đất từ số thu tiền sử dụng đất năm 2018 để chuyển sang tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020; Danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; cùng với đó là thực hiện quy trình kiện toàn một số chức danh cán bộ do HĐND bầu theo Luật định.

Thưa HĐND tỉnh!

Quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương để UBND tỉnh hoàn chỉnh; Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã phối hợp thẩm tra theo đúng trình tự, đảm bảo tính pháp lý theo quy định. Với thời gian kỳ họp một buổi sáng, tài liệu đã được gửi trước, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quyền bầu cử; đồng thời tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến thiết thực, trọng tâm, để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung trình kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

            Xin trân trọng cảm ơn!

 

Phạm Thị Thanh Trà

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

209 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h