Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái sẽ tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ với chủ đề năm 2019 theo 3 cấp (cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp tỉnh)

29/03/2019 10:51:12 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019. Hội thi sẽ tổ chức theo 3 cấp (cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp tỉnh). Thời gian tổ chức Hội thi trong Quý II và Quý III/2019.

Hội thi kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu Học tập và làm theo lời Bác năm 2018 do Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng và kịp thời ghi nhận, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019; tạo động lực đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; thiết thực lập thành tích hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện “Di chúc” của Bác (1969 - 2019), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020.

Chủ đề Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

Đối tượng dự thi là các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên, cấp ủy viên các cấp, cán bộ quản lý, nhà giáo ngành giáo dục, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt, có kiến thức về nội dung thi và được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chọn cử dự thi.

Về quy mô, Hội thi tổ chức theo 3 cấp: cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp tỉnh.

Trong đó cấp cơ sở: Tổ chức Hội thi theo cụm xã, phường, thị trấn và cụm khối cơ quan, đơn vị với quy mô phù hợp; chọn cử thí sinh tiêu biểu của các cụm dự thi cấp huyện.

Cấp huyện: Tổ chức Hội thi cấp huyện; chọn cử mỗi đảng bộ 01 thí sinh tiêu biểu dự thi cấp tỉnh.

Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Chỉ tổ chức hội thi ở cấp trên cơ sở (không thi ở cấp cơ sở). Mỗi đảng bộ lựa chọn 01 thí sinh tiêu biểu dự thi cấp tỉnh.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh: Lựa chọn 01 thí sinh tiêu biểu dự thi cấp tỉnh (do đã tổ chức thi kể chuyện về mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác năm 2018).

Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh): Tổ chức Hội thi của từng tổ chức đoàn thể cấp tỉnh cho các đại diện được chọn cử từ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và các đơn vị trực thuộc; mỗi tổ chức đoàn thể của tỉnh lựa chọn 01 thí sinh tiêu biểu dự thi cấp tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức Hội thi với chủ đề "Cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo 02 khối: Khối các phòng giáo dục - đào tạo và Khối các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Nội dung gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”...; sau đó tổ chức hội thi cấp ngành để lựa chọn 01 thí sinh tiêu biểu dự thi cấp tỉnh.

Hội thi cấp tỉnh: Tổ chức Hội thi cho các thí sinh đến từ 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 05 đoàn thể chính trị - xã hội và ngành giáo dục - đào tạo (tổng số 19 thí sinh).

Nội dung thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kể chuyện về những điển hình tiên tiến (tập thể hoặc cá nhân) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với chủ đề học tập và làm theo Bác hằng năm. Các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” phải mang tính tiêu biểu, có sức lan tỏa tích cực, đã được tuyên dương, khen thưởng hoặc được cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thi kiểm tra nhận thức: Thí sinh trả lời câu hỏi về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bám sát các chủ đề học tập, làm theo Bác đã triển khai từ năm 2016, đặc biệt là chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Hình thức thi: Thí sinh thực hiện các phần thi trên sân khấu theo sự hướng dẫn của ban tổ chức; Ban giám khảo đánh giá, chấm điểm, đề nghị xếp loại; ban tổ chức hội thi ra quyết định công nhận khen thưởng.

Giải thưởng: Mỗi hội thi ở từng cấp, tùy số lượng thí sinh và quy mô, ban tổ chức, ban giám khảo xem xét trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, từ 3 - 5 giải ba và các giải khuyến khích. Ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể, ban tổ chức, ban giám khảo có thể xét, trao thêm các giải phụ như: Giải cho thí sinh cao tuổi nhất, giải cho thí sinh trẻ tuổi nhất... Mức thưởng cho các cá nhân đoạt giải tùy điều kiện thực tế của các địa phương, đơn vị. Đối với mức thưởng cấp tỉnh, gồm: 01 giải nhất trị giá 6.000.000 đồng; 02 giải nhì trị giá 4.000.000 đồng/giải; 05 giải ba trị giá 3.000.000 đồng/giải; 11 giải khuyến khích trị giá 1.500.000 đồng/giải; Giải phụ (nếu có), trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Thời gian tổ chức hội thi: Cấp cơ sở, cụm khối xong trong quý II/2019. Cấp huyện và tương đương; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xong trước 15/8/2019. Cấp tỉnh xong trước ngày 30/9/2019.

Để tổ chức tốt Hội thi Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu thành lập Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cấp ủy trực thuộc tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức tốt hội thi trên địa bàn tỉnh. Ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy, đoàn thể chính trị xã hội tỉnh và ngành giáo dục - đào tạo triển khai công tác chuẩn bị.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch chỉ đạo, triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 ở cấp cơ sở và cấp mình; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thí sinh tham dự hội thi cấp tỉnh đảm bảo yêu cầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn khối các phòng giáo dục - đào tạo và khối các trường trực thuộc sở tổ chức tốt hình thức thi theo cụm; chủ động chuẩn bị tốt hội thi của ngành; hướng dẫn các nhà trường tổ chức tốt hình thức thi kể chuyện trong cán bộ, giáo viên với chủ đề "Cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các phong trào thi đua của ngành từ năm học 2019 - 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Hội thi kể chuyện về Bác Hồ và các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và ngành giáo dục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức nghiêm túc, chu đáo, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; có tác dụng cổ vũ, động viên kịp thời, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trong mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học và trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Nội dung, hình thức thi đảm bảo định hướng chung của tỉnh; khuyến khích tính sáng tạo, sát với thực tiễn cuộc sống và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, ngành, đoàn thể; có sức hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; huy động sự vào cuộc của các cơ quan thông tin đại chúng, để kịp thời thông tin, tuyên truyền phản ánh về Hội thi tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “nói đi đôi với làm”, gắn học tập với làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên của tập thể, cá nhân, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Thông qua Hội thi, góp phần rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong công tác thông tin, tuyên truyên về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

869 lượt xem
Thanh Bình

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h