Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 4/2019

01/04/2019 10:34:25 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong tháng 4/2019, cùng với nhiều sự kiện quan trọng của cả nước như: Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - 7/4; Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam - 19/4; Ngày sách Việt Nam - 21/4, đặc biệt là ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất - 25/4; ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước - 30/4... Trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng diễn ra nhiều sự kiện nổi bật trong tháng này như việc đưa Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện, xã vào hoạt động từ 1/4; Ngày thành lập tỉnh Yên Bái 11/4. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn:
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n

1. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cuộc Tổng điều tra sẽ bắt đầu tổ chức thu thập thông tin từ ngày 1/4. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 của cả nước kể từ năm 1979 và được thực hiện 10 năm/lần, với mục tiêu thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, mật độ dân cư phân bổ, các chỉ tiêu đặc biệt về dân số (dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, tỷ lệ sinh và tử, học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng lao động việc làm, thông tin về nhà ở và điều kiện sinh hoạt, môi trường sống của các hộ dân).

Để chuẩn bị tốt cho cuộc Tổng điều tra, tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Yên Bái gồm 16 đồng chí, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; thành lập Văn phòng BCĐ tỉnh gồm 21 người; thành lập 9 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, thị xã, thành phố với tổng số 113 người; thành lập 9 văn phòng BCĐ cấp huyện với 112 người; thành lập 180 BCĐ Tổng điều tra cấp xã, phường, thị trấn với 1.167 người tham gia.

Điểm mới của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là sẽ áp dụng CNTT trong quá trình điều tra ở tất cả các khâu từ khâu lập, rà soát bảng kê hộ, điều tra thực tế tại địa bàn đến tổng hợp các chỉ tiêu về tổng số hộ, tổng số dân... trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Tỉnh Yên Bái đưa Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện, xã vào hoạt động từ 1/4/2019

Thực hiện Đề án thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư để triển khai dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và mua sắm máy móc, trang thiết bị văn phòng cho Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, xã, với tổng nguồn vốn đầu tư trị giá trên 59,5 tỷ đồng. Hầu hết các hạng mục hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ.

Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và các địa phương, từ ngày 1/4/2019, các Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã sẽ chính thức đi vào hoạt động, góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả một trong ba khâu đột phá chiến lược của tỉnh, đó là cải cách thể chế, trong đó có đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần từng bước nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

3. Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - 7/4

Ngày 7/4 là Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Đây là một trong những phong trào lớn của toàn xã hội, mang đậm tính nhân vănHiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động nhân đạo nhằm cứu giúp người bệnh trong cơn nguy kịch. Từ sự thiết thực đó, năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 7/4 hàng năm là Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện.

Đối với tỉnh Yên Bái đến nay 9/9 huyện, thị, thành phố, trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh và 128/180 xã, phường, thị trấn và trường chuyên nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện. Toàn tỉnh đã xây dựng được 22 câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và đội thanh niên xung kích tình nguyện hiến máu nhân đạo với tổng số 700 thành viên. Ngày chủ nhật đỏ lần thứ XI năm 2019 tại Yên Bái, với sự xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái, ban tổ chức đã tiếp nhận 118 đơn vị máu. Số máu này được chuyển cho khoa huyết học truyền máu bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái làm nguồn máu cấp cứu dự trữ cho bệnh viện.

4. Ngày thành lập tỉnh Yên Bái 11/4

Ngày 11/4/1900, Toàn quyền Đông Dương đã ra Nghị định thành lập tỉnh Yên Bái, gồm phủ Trấn Yên, 2 châu Văn Chấn, Văn Bàn và thị xã tỉnh lỵ đặt tại làng Yên Bái. Trải qua 119 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ quân và dân Yên Bái đã đoàn kết, anh dũng, kiên cường, đồng hành cùng nhân dân cả nước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng đi lên.  Đến nay, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, trước tình hình thế giới diễn ra phức tạp, cùng với những khó khăn của một tỉnh miền núi nghèo, kinh tế chậm phát triển, cơ sở hạ tầng kỹ thuật yếu kém, trình độ dân trí thấp và không đồng đều đời sống của nhân dân các dân tộc còn nhiều khó khăn; song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực cánh sinh, huy động tối đa nội lực, kiên quyết chống lại tư tưởng bảo thủ, ỷ lại, bao cấp, huy động và tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao và vững chắc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

5. Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam - 19/4

Ngày 17/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngày 19/4 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Những năm qua, Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam đang từng bước lan tỏa và thấm sâu trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, thực sự trở thành ngày hội để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau hòa mình trong các lễ hội truyền thống, qua đó góp phần giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân

6. Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam - 21/4 (1950-2019)

Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, Hội Nhà báo Việt Nam đã đoàn kết, đồng lòng, gắn bó đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên làm việc trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo trong cả nước tham gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của cả nước.

Cùng với hệ thống Hội nhà báo trong cả nước, những năm qua, Hội nhà báo tỉnh Yên Bái với gần 200 hội viên, các cơ quan báo chí tại địa phương và cơ quan thường trú tại tỉnh đã bám sát thực tiễn của đời sống xã hội thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời về mọi diễn biến của đời sống xã hội đáp ứng tốt quyền được thông tin của công dân, góp phần quan trọng thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội. Nhiều nhà báo đã tích cực trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chống "Diễn biến hòa bình", phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Các nhà báo luôn đồng hành trên từng bước đường phát triển của quê hương Yên Bái, phản ánh mọi vấn đề, phát hiện nhiều ý tưởng mới, mô hình mới kể cả những mặt còn tồn tại để tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội.

7. Ngày sách Việt Nam - 21/4

Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ có nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2019 như tổ chức Phát động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam và trưng bày, giới thiệu sách; Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” từ 10/4 đến ngày 20/4/2019 tại Thư viện tỉnh Yên Bái dự kiến khoảng 300 người tham dự. Cùng với đó, tỉnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam với các hoạt động Trưng bày, triển lãm sách, xếp sách nghệ thuật, giao lưu văn nghệ, phục vụ xe Thư viện lưu động, đọc sách báo mỗi ngày trong các câu lạc bộ khuyến học; Tổ chức phát động quyên góp, trao tặng ủng hộ tủ sách "Đinh Hữu Dư"…

8. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 Âm lịch năm 2019 - 14/4/2019

Theo ghi chép lịch sử và truyền thống Việt, các vua Hùng là những người lập nên nước Việt Nam. Ngày giỗ tổ Hùng Vương được hướng đến đề tài lòng hiếu thảo, thờ cúng tổ tiên và lòng yêu nước. Ngày lễ này được thực hiện trong nhiều ngày nhưng ngày quan trọng nhất là ngày mồng 10 tháng Ba Âm lịch. Đối với nhiều người, Ngày giỗ tổ Hùng Vương là một dịp để sum vầy nhằm đề cao các giá trị và văn hóa truyền thống của người Việt.

9. Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất - 25/4

Ngày 30/4/1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất nhưng ở hai miền vẫn tồn tại hai nhà nước với hai chính phủ, đó là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Trong toàn bộ quá trình hoàn thành thống nhất Tổ quốc, khâu chính là thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Vì vậy, Hội nghị hiệp thương chính trị quyết định tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử trên cả nước Việt Nam để bầu ra Quốc hội chung thống nhất. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất được tổ chức ngày 25/4/1976 Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung sẽ được tiến hành trong cả nước cùng một ngày, theo những nguyên tắc thật sự dân chủ: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

10. 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước - 30/4

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

622 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h