Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Tăng cường biện pháp nhằm hạn chế dân di cư tự do

14/04/2019 07:19:41 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành các cơ quan thông tin đại chúng và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp hạn chế, từng bước để không còn tình trạng dân di cư tự do.

Trong những năm qua Yên Bái đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ khuyến khích đồng bào phát triển sản xuất, do đó tình trạng dân di cư tự do đã giảm dần cả về quy mô và số lượng.

Cụ thể, Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền gây chia rẽ đoàn kết dân tộc; chỉ đạo quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu cả nơi đi và nơi đến; xem xét đăng ký hộ khẩu kịp thời cho đồng bào theo sự bố trí, sắp xếp của chính quyền địa phương; phát hiện và xử lý kịp thời những phần tử xấu lôi kéo, kích động dân bỏ làng xã di cư tự do.

Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để có những biện pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng dân tộc để đồng bào nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng và triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn và các chính sách khác có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về điều chỉnh, bố trí lại dân cư gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số trong việc xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm theo tiêu chuẩn của chương trình xây dựng nông thôn mới;

Các sở, ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình lồng ghép kế hoạch thực hiện các chính sách, chương trình, dự án vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước để chia rẽ, kích động dân di cư tự do; thực hiện tốt các chính sách xã hội; đầu tư nâng cấp các cơ sở dạy nghề theo quy hoạch; thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và chương trình giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh để tạo môi trường học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện, ổn định cuộc sống cho đồng bào để không còn ý định di cư;

UBND các huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể quần chúng tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục nhân dân hiểu rõ chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm cho họ thấy được việc di cư tự do ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gây khó khăn cho địa phương có dân đến. Đồng thời phải đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số đã thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, biết cách làm ăn, tăng thu nhập, ổn định đời sống tại chỗ một cách bền vững và xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn như; tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn; thực hiện việc lồng ghép nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn, ưu tiên đầu tư cho các vùng đặc biệt khó khăn có nhiều dân di cư tự do, chú trọng đầu tư hỗ trợ trực tiếp phát triển sản xuất và ổn định đời sống; chủ động sắp xếp bố trí lại dân cư tại chỗ là chủ yếu. Trong đó ưu tiên những đối tượng khó khăn về đất sản xuất; nước sinh hoạt; vùng có nguy cơ bị thiên tai đe dọa và những hộ ở phân tán, cư trú trong các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn; tăng cường quản lý dân cư, thường xuyên nắm chắc hộ khẩu, nhân khẩu, biến động về lao động, dân cư trên địa bàn, nhất là cấp xã và các thôn bản; kịp thời phát hiện những hộ gia đình, cá nhân di cư hoặc có thể di cư tự do để vận động nhân dân yên tâm ở lại và có chính sách hỗ trợ kịp thời….

154 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h