Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh Yên Bái trong tuần

15/04/2019 07:57:29 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Triển khai hoạt động phòng ngừa, can thiệp về phòng chống đuối nước cho trẻ em tại 15 xã của huyện Văn Yên, Lục Yên và Yên Bình; Tăng cường biện pháp hạn chế dân di cư tự do; Triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Thành lập Tổ công tác và Bộ phận giúp việc Tổ công tác về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; Lựa chọn 7 địa bàn cấp xã trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đưa mới vào diện để thực hiện chuyển hóa năm 2019… là các thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần công tác từ 8/4-14/4/2019 của UBND tỉnh Yên Bái.

1.Triển khai hoạt động phòng ngừa, can thiệp về phòng chống đuối nước cho trẻ em tại 15 xã của huyện Văn Yên, Lục Yên và Yên Bình

Các hoạt động của dự án Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Yên Bái bao gồm việc truyền thông nâng cao năng lực thay đổi thái độ hành vi về phòng chống đuối nước và đánh giá nguy cơ, cải tạo môi trường

Dạy kỹ năng bơi và cứu đuối cho trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi; chú trọng hoạt động giám sát an toàn cho trẻ em dưới 5 tuổi.

2.Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng - Trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ XV, năm 2019 vào trung tuần tháng 6/2019

Các đơn vị tham gia tại Hội diễn sẽ được thể hiện qua được thể hiện thông qua các phần thi: ca, múa, nhạc; trình diễn trang phục các dân tộc; trích đoạn lễ hội truyền thống: lễ hội dân gian được sân khấu hóa về nghệ thuật, lược bỏ những nghi thức rườm rà, mê tín dị đoan … với chủ đề Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, truyền thống cách mạng...

3. Điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Âu Lâu, tỉnh Yên Bái

Theo đó, điều chỉnh cục bộ khu đất thuộc khu công nghiệp Âu Lâu, tỉnh Yên Bái với tổng diện tích 1,33 ha từ đất công nghiệp thành đất nhà ở công nhân, đất cây xanh, đất trạm xử lý và đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Các nội dung khác giữ nguyên theo nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Âu Lâu, tỉnh Yên Bái Đã được phê duyệt tại Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

4. Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

Quy chế quy định rõ quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ việc nhận văn bản điện tử, gửi văn bản điện tử, nội dung và yêu cầu thông tin của văn bản điện tử, tổng hợp thông tin, tình hình nhận, gửi, xử lý và quản lý văn bản điện tử, việc quản lý và lưu trữ văn bản điện tử… Quy chế cũng quy định hạ tầng kỹ thuật, công nghệ cho việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản như: Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm an toàn thông tin, Bảo đảm giải pháp kết nối, liên thông, Kỹ thuật kết nối, liên thông…

5. Thành lập Tổ công tác và Bộ phận giúp việc Tổ công tác về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh

Theo Quyết định này, tổ công tác về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức vận động, xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh để nghiên cứu, lựa chọn các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước có tính chất chiến lược, đảm bảo việc đầu tư bền vững, lâu dài. Trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đầu tư chế biến, chế tạo gắn với môi trường xanh; đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thương mại; nông nghiệp, nông dân và nông thôn

6. Lựa chọn 7 địa bàn cấp xã trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đưa mới vào diện để thực hiện chuyển hóa năm 2019

Tiếp tục tổ chức theo dõi, đánh giá, duy trì thực hiện các biện pháp chuyển hóa đối với 9 địa bàn đạt 3 nhóm tiêu chí xác định địa bàn chuyển hóa đạt năm 2018; tiếp tục thực hiện các biện pháp chuyển hóa trong năm 2019 đối với 4 địa bàn chưa đạt 3 nhóm tiêu chí năm 2018; lựa chọn 7 địa bàn cấp xã trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái đưa mới vào diện để thực hiện chuyển hóa năm 2019…

7. Phân bổ 404.760 kg gạo cứu đói giáp hạt năm 2019 cho 7 địa phương trong tỉnh

Theo Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái, 7 địa phương được phân bổ gạo cứu đói giáp hạt năm 2019 bao gồm: huyện Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ với tổng số 7.709 hộ.

8. Triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương có liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; có giải pháp cụ thể nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai đối với các phòng, ban và cán bộ chuyên môn giúp việc có liên quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với việc triển khai của các nhà thầu, đặc biệt là việc chấp hành kế hoạch, tiến độ đã đề ra; kiểm soát chặt chẽ việc bố trí nhân sự, thiết bị thi công tại công trường theo đúng cam kết trong Hồ sơ dự thầu; kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình

Các với các sở, ban, ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao; Các huyện, thị xã, thành phố có công trình trọng điểm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình ủng hộ, hợp tác trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm và không để tái lấn chiếm mặt bằng đã được giải phóng;

9. Tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái, năm 2019

Được tổ chức từ từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019 tháng Công nhân năm 2019 có chủ đề: : “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”tháng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng như: thăm hỏi, tặng quà và trao hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hoạt động diễu hành hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng của người lao động; các hoạt động kiểm tra, thanh tra về an toàn, vệ sinh lao động tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc thực hiện các qui định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động…

10. Năm 2019,tỉnh Yên Bái phấn đấu đào tạo nghề cho trên 20 nghìn lao động

Các mục tiêu khác bao gồm: nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn tỉnh hết năm 2019 đạt 60%; chuyển dịch 2% lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp (tương đương khoảng 5.300 lao động), phấn đấu hết năm 2019, tỷ lệ lao động nông nghiệp toàn tỉnh còn khoảng 62,8% lao động tham gia hoạt động kinh tế.

Để đạt được các mục tiêu trên các giải pháp được đưa ra là tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền; tư vấn việc làm, học nghề, thông tin thị trường lao động; Đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo nghề, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động; Giải quyết việc làm cho lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. …

11. Tăng cường biện pháp hạn chế dân di cư tự do

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành các cơ quan thông tin đại chúng và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp hạn chế, từng bước để không còn tình trạng dân di cư tự do như: kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền gây chia rẽ đoàn kết dân tộc; chỉ đạo quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu cả nơi đi và nơi đến; xem xét đăng ký hộ khẩu kịp thời cho đồng bào theo sự bố trí, sắp xếp của chính quyền địa phương; phát hiện và xử lý kịp thời những phần tử xấu lôi kéo, kích động dân bỏ làng xã di cư tự do; xây dựng và triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn và các chính sách khác có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; điều chỉnh, bố trí lại dân cư gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số trong việc xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm theo tiêu chuẩn của chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và chương trình giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh để tạo môi trường học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện, ổn định cuộc sống cho đồng bào để không còn ý định di cư;…

181 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h