Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

15/05/2019 07:37:21 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương khoanh vùng, bao vây và xử lý triệt để đối với các ổ dịch theo quy định không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng đối với địa phương có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra; Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng vật tư, kinh phí, lực lượng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở; thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời để kiểm soát chặt chẽ đối với lợn và sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn; bố trí các lực lượng thú y, quản lý thị trường, công an và các lực lượng liên quan để tổ chức các hoạt động ứng trực, tuần tra, kiểm soát, nhằm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh ; thành lập các đoàn công tác và cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi và người dân khi phát hiện lợn bị bệnh hoặc chết chưa rõ nguyên nhân phải báo ngay với chính quyền địa phương, cơ quan thú y để kịp thời xử lý; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm “5 không” trong công tác phòng chống dịch.

Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường theo hướng dẫn, tham mưu đề xuất của cơ quan thú y đối với vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm. Tổ chức lấy mẫu giám sát để phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Công khai và thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời cho chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi để người dân áp dụng có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn lợn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; trong trường hợp cần thiết, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập các chốt kiểm dịch liên ngành tạm thời tại các đầu mối giao thông ra vào địa bàn tỉnh.

Đôn đốc Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, lấy mẫu giám sát dịch bệnh; cử cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở để xử lý ổ dịch và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn quy trình tiêu hủy gia súc mắc bệnh; trang bị dụng cụ làm chết lợn trước khi tiêu hủy. Hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh và thực hiện tái đàn khi đảm bảo các điều kiện về an toàn dịch bệnh; kiểm tra tiến độ triển khai công tác tiêm phòng theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó báo cáo cụ thể công tác tổ chức, kết quả tiêm phòng của huyện Văn Chấn; Theo dõi thường xuyên và báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh về Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trước 16h00’ hàng ngày.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lựa chọn địa điểm, vị trí tiêu hủy lợn mắc bệnh và sản phẩm từ lợn bắt buộc phải tiêu hủy theo quy định. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát môi trường tại vi trí tiêu hủy và nơi có dịch bệnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, xử lý sự cố gây ô nhiễm môi trường do tiêu hủy lợn bắt buộc (nếu có).

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ thiệt hại, khôi phục lại sản xuất sau dịch đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Yên Bái đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thời lượng phát sóng, số lượng tin bài về diễn biến tình hình và công tác chỉ đạo, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn tỉnh. Tham mưu, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành còn lại căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai, thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

232 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h