Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch truyền đạt chuyên đề “Nhận diện, đánh giá, dự báo và giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm, phát sinh về an ninh, trật tự ở địa phương trong tình hình hiện nay; những vấn đề cơ bản về tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng”

15/05/2019 18:03:44 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 15/5, đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Nhận diện, đánh giá, dự báo và giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm, phát sinh về an ninh, trật tự ở địa phương trong tình hình hiện nay; những vấn đề cơ bản về tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng” tại lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia Đề án số 11 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch giảng tại lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia Đề án số 11 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch đã giới thiệu một số điểm mới trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; tổng quan về tham những và công tác phòng, chống tham nhũng; những đặc điểm của tham nhũng; giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng… Trao đổi với các học viên về những vấn đề như: Nhận diện về tình hình an ninh - quốc phòng thế giới, tình hình an ninh - trật tự trong nước và trong tỉnh. Đồng thời chia sẽ một số kinh nghiệm xử lý một số tình huống trong công tác tôn giáo, dân tộc; đối với các vụ việc khiến nại đông người, phức tạp. Nguyên tắc xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự…

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

Về nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: Cần làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ; nhấn mạnh quan điểm “lấy dân làm gốc”; tăng cường công tác quản lý, định hướng thông tin báo chí; chủ động rà soát, chỉ đạo xử lý dứt diểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân; quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ninh, trật tự trong tình hình mới, Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp  thời gian tới. Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng phương án, kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị phải thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo đảm bí mật Nhà nước.

256 lượt xem
Tiến Lập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h