Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Thành lập Ban Tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái – Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai- Tây Bắc

16/03/2017 07:38:28 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT- Ngày 10/3/2017, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 390/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái – Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai- Tây Bắc.

Lễ Khai mạc năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc được tổ chức tại tỉnh Lào Cai.

Theo Quyết định, Ban Tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái - Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc gồm 23 thành viên. Trong đó, đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban Tổ chức, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Ngoại vụ làm Phó Trưởng Ban tổ chức.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái - Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc.

Trưởng ban Tổ chức phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên và thành lập các Tổ giúp việc theo yêu cầu nhiệm vụ.

Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h