Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Khắc phục nghiêm, triệt để những tồn tại, hạn chế về triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường

15/03/2017 07:35:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT- Ngày 10/3/2017, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn số 395/UBND – TNMT về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận kiểm tra của Tổng cục Môi trường về phân bổ, sử dụng kinh phí và triển khai dự án xử lý ô nhiễm triệt để.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Văn Yên, Trấn Yên và bệnh viên Y học cổ truyền có giải pháp tổ chức duy trì, vận hành các hệ thống xử lý chất thải đã được đầu tư đạt hiệu quả cao, tránh gây lãng phí.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các chủ đầu tư bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Trấn Yên, UBND huyện Văn Yên và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức khắc phục nghiêm, triệt để những tồn tại, hạn chế về triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường theo Thông báo số 34/KLKTr-TCMT ngày 24/02/2017 của Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời có giải pháp tổ chức duy trì, vận hành các hệ thống xử lý chất thải đã được đầu tư đạt hiệu quả cao, tránh gây lãng phí.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, tham mưu bố trí kinh phí đối ứng của tỉnh theo tiến độ của từng Dự án. Đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định điều chỉnh, phê duyệt Dự án từ đó đề xuất phương án xử lý rác thải có tỉnh khả thi, phù hợp với thực tế và theo đúng yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Kết quả khắc phục từng nội dung nêu trên, yêu cầu Chủ đầu tư và Sở, ngành có liên quan báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo tổng thể về Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định./.

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h