Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

UBND huyện Văn Chấn triển khai thực hiện việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước

07/11/2018 17:06:41 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND huyện Văn Chấn vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân.

Ảnh minh họa

Cụ thể, hình thức cấp đổi, cấp lại gồm: Huân chương; Huy chương các loại; Danh hiệu anh hùng; Danh hiệu vinh dự Nhà nước; Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Kỷ niệm chương Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Chính phủ (bao gồm các hình thức khen thưởng thành tích thường xuyên và kháng chiến".

Thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại: Thực hiện theo mẫu kèm theo công văn số 1914/BTĐKT-VP ngày 16/8/2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai rà soát các quyết định, hiện vật khen thưởng của các tập thể, cá nhân đề nghị cấp đổi, cấp lại. Hồ sơ đối chiếu với lưu trữ tại đơn vị và lập danh sách phân loại theo từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Mỗi loại cấp đổi, cấp lại phải sắp xếp theo thứ tự thời gian của quyết định, các thông tin cần điều chỉnh phải chính xác, rõ ràng, kèm theo hiện vật khen thưởng bị hư hỏng (đối với cấp đổi).

Thời gian thực hiện: Mỗi năm thực hiện làm 2 đợt. Đợt 1, nhận hồ sơ trong tháng 2 hằng năm. Đợt 2, nhận hồ sơ trong tháng 7 hằng năm.

Theo UBND huyện Văn Chấn, hiện còn một số Huân, Huy chương, Bằng khen thưởng kháng chiến còn lưu tại Cơ quan Tổ chức - Nội vụ hầu hết không có thông tin về địa chỉ thường trú và chưa có đơn vị đến nhận. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ thông tin của đối tượng rà soát, đối chiếu với danh sách và cử cán bộ đến nhận để cấp phát cho đối tượng.

253 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h