Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái: Triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

02/07/2019 13:37:08 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 2/7, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2919, UBND tỉnh đã bám sát phương châm hành động, chủ đề công tác của năm để ban hành và tổ chức triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Do đó, các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm cơ bản hoàn thành theo tiến độ.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,81%. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông lâm nghiệp, công nghiệp bước đầu có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 6,06%; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 178.678 tấn, bằng 58,6% kế hoạch năm; trong 6 tháng có 133 doanh nghiệp, 35 hợp tác xã, 900 tổ hợp tác thành lập mới; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 5.100 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.345 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 35,3% so với cùng kỳ… Cùng với đó, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nhất là công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư để phát triển các thành phần kinh tế; đã đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã đi vào hoạt động tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trong 6 tháng đầu năm, số lao động được tạo việc làm ước đạt gần 11 nghìn lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 56%; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, không xảy ra vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người.

Đồng chí Nguyễn MInh Toàn - Giám đốc Sở KH&ĐT phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ngành đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, khó khăn, nguyên nhân hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, tập trung vào tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giải ngân các nguồn vốn; thu ngân sách; tình hình sản xuất nông nghiệp, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; xây dựng nông thôn mới; sản xuất công nghiệp, xúc tiến thương mại…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng của năm; bám sát phương châm hành động, chủ đề của năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả khá toàn diện. Các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm cơ bản hoàn thành theo tiến độ. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt 6,81%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây, đứng thứ 5/14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, tăng 3 bậc so với cùng kỳ 2018. Thực hiện ba đột phá chiến lược có những điểm nhấn tích cực. Văn hóa, xã hội phát triển khá toàn diện, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao có chuyển biến so với cùng kỳ 2018 nhưng còn chậm; tốc độ tăng GRDP đạt khá nhưng còn thiếu tính bền vững; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tuy có mức tăng trưởng cao, nhưng 7/20 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra; dịch Tả lợn Châu Phi tuy đã được nỗ lực ngăn chặn, kiểm soát nhưng còn diễn biến phức tạp; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, khoáng sản, môi trường, đô thị, cải cách hành chính còn hạn chế; an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, số vụ việc phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị các sở, ngành, địa phương bám sát chương tình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu theo Nghị quyết 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Chương trình hành động 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, 01/CT-UBND của UBND tỉnh.

Rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm đảm bảo sát thực, khả thi; phấn đấu hoàn thành 32/32 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND tỉnh (nhất là các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới).

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao 6 tháng cuối năm 2019.

Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành.

Ban hành sớm các văn bản tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVIII; đôn đốc giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị chính đáng được các cử tri, đại biểu nêu tại Kỳ họp; chuẩn bị tốt nội dung Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh diễn ra trong tháng 7/2019.

Tổ chức các đoàn công tác tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong sản xuất nông nghiệp; sản xuất theo chuỗi giá trị…

Thực hiện các giải pháp phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi; tham mưu văn bản hướng dẫn thanh toán, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, cán bộ tham gia phòng, chống dịch.

Đối với nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng tăng nhanh hơn tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; tập trung tạo chuyển biến thực chất rõ nét ba đột phá chiến lược, trong đó thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; chăm lo phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông:

Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó điều chỉnh kế hoạch sản xuất nông nghiệp; tập trung phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; khống chế Dịch Tả lợn Châu Phi, hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng dịch tả lợn châu phi trước 10/7/2019; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo khung thời vụ; chủ động công tác phòng, chống thiên tai.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế của tỉnh; chú trọng hoạt động quảng bá, xúc tiến và liên kết du lịch.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân: Tiếp tục thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cải cách hành chính; triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp; hoàn thành chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; Thu hút vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc, bảo đảm chất lượng, có giá trị gia tăng cao; theo dõi, đôn đốc, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, tiếp cận đất đai, đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng; duy trì và nâng cao chất lượng diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp định kỳ hàng tháng; giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, kết hợp với cơ cấu lại thu chi ngân sách; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cơ chế tự chủ, lộ trình tự chủ về tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong đó, thực nghiêm túc việc chấm thi THPT Quốc gia 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức năm học mới 2019 - 2020, nhất là công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên; huy động trẻ đến trường; tuyển sinh các lớp đầu cấp. Chủ động giám sát, tích cực phòng chống dịch bệnh không để dịch nguy hiểm, dịch lớn xảy ra trên địa bàn; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;  thực hiện và hoàn thành mục tiêu, kế hoạch giảm nghèo bền vững theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU và Kế hoạch số 131-KH/TU của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò,lễ hội khám phá danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin và khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân; thông tin đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại tố cáo. Chủ động, tích cực trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

543 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h