Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Nghĩa Lộ: Triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

05/12/2018 16:04:52 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng ngày 4/12/2018, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức hội nghị triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và tập huấn công tác quản lý, lập bảng kê Tổng điều tra.

Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra lần thứ 5 được thực hiện theo quy định 10 năm tiến hành điều tra 1 lần bắt đầu từ năm 1979. Cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thị xã đã công bố Chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị, Quyết định của UBND tỉnh, trình bày phương án, kế hoạch cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại thị xã Nghĩa Lộ với các bước tiến hành là công tác chuẩn bị; thu thập thông tin và giám sát; nghiệm thu kết quả, bàn giao tài liệu và công bố kết quả.

Đặc biệt, cuộc điều tra lần này có các điểm mới so với các cuộc Tổng điều tra trước như về phiếu điều tra các địa bàn mẫu: thu thập thêm các thông tin về tình trạng khuyết tật và tình trạng lao động việc làm; mở rộng thu thập thêm thông tin về lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10 đến 14 tuổi, trước đây chỉ thu thập thông tin này đối với phụ nữ 15 - 49 tuổi; về phương pháp thu thập số liệu thêm phương pháp hộ tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra; điểm mới nổi bật nhất là ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra đã tập huấn cho các điều tra viên, tổ trưởng tổ điều tra về công tác quản lý, lập bảng kê hộ và nghiệp vụ điều tra, ghi mã. Phấn đấu thời gian thực hiện phân chia địa bàn điều tra, tập huấn và lập bảng kê các đơn vị điều tra, nhập tin và nộp cho ban chỉ đạo thị xã trước ngày 25/12/2018.

231 lượt xem
CTV: Khánh Linh - Bảo Anh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h